Estudis

Estudiants

Dona Home

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

20 17 3

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

292

130 162

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

64

38 26

Facultat de Comunicació83

83 67 16

Facultat de Dret

144

112 32

Facultat d'Humanitats

91

67 24

Facultat de Traducció i Interpretació

86 67 19

Escola Superior Politècnica

18 9 9

Programa d'Estudis per a Estrangers

1.054

629 425

Barcelona International Summer School (BISS)

24

9 15

Total

1.876 1.145 731