Localització Col·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 7.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.600
Biblioteca del Campus Universitari Mar 150
Magatzems propis 50
GEPA (magatzem cooperatiu del CSUC) 3.750
Total 12.550