Videoconferències ateses

Campus Nombre Percentatge
Poblenou 135 52%
Ciutadella 124 48%
Total 259 100%