Departament Dones Homes
Ciències Experimentals i de la Salut  138 160
Ciències Polítiques i Socials  54 65
Comunicació  46 89
Dret  82 105
Economia i Empresa  67 177
Humanitats  68 89
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions  70 194
Traducció i Ciències del Llenguatge  128 67
Total 653 946