Servei Abast Backup Monitorització

Autenticació DTIC-LDAP

402 entrades

Bitbucket Teams

18 teams (un per grup de Recerca)

-

-

SAMBA personal

191 carpetes personals

SAMBA compartit

18 carpetes compartides

Pàgines personals

1

Pàgines de grup/projecte/congrés

110

Wikis

25 moinwikis

Sistema de backup

174 servidors dins del rotatiu de backup

Monitorització (alertes Icinga)

1662 checks de serveis

Màquines virtuals

174

Hores de CPU al clúster HPC 5.326.619,17    
Hores de GPU al clúster HPC 260.928,27