Entitat 2015 2016 2017 2018 2019
Universitat Pompeu Fabra 37.979 40.780 45.895 40.683 42.628
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)       94  
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) 304 180 540 2.717 204
Centre de Regulació Genòmica (CRG) 558 695 850 1.274 411
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 338 173 570 598 489
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques 3.878 2.276 3.798 1.471 393
Institut de Recerca Biomèdica         434
Total 43.057 44.104 51.653 46.837 44.559

Imports en milers d'euros


* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal

Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada