Imports concedits en milers d'euros

2015

2016
2017 2018 2019
Ciències de la Salut i de la Vida 2.010 5.524 2.193 - 2.892
Ciències Socials i Humanes 769 1.562 772 - 876
Comunicació i Tecnologies de la Informació 1.266 2.675 771 - 1.443

Total

4.045

9.761 3.736 - 5.211


Les dades corresponen a les convocatòries de projectes I+D Retos i Excelencia del Plan Estatal
2016: es van resoldre dues convocatòries (2015 i 2016)
2018: la convocatòria 2018 es va resoldre l'any 2019