Titulació 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
      Dona Home Dona Home
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 44 42 29 19 19 19
Màster Filosofia Política 19 26 4 14 9 16
Màster en Gestió de la Immigració 28 16 3      
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques 16   12 3    
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 19 35 7 17 14 8
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 33 30 24 12 22 12
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 19 17 16 3 7 8
Màster Universitari en Cervell i Cognició     11 7 13 6
Màster Universitari en Comunicació Social 16 15 11 8 16 1
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils   1 1 10   2
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional   9 6 8 9 8
Màster Universitari en Estudis de Traducció 35 36 25 12 22 8
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 5 21 20 5 18 8
Màster Universitari en Estudis Migratoris     15 2 13 6
Màster Universitari en European and Global Law   8 12 9 11 8
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 30 25 18 6 21 5
Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals     6 8 11 16
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 15 20 11 10 10 7
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 8 18 4 10 4 26
Màster de Recerca en Ciència Política 19 17 12 5 10 3
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 25 21 5 14 5 17
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 10 13 5 4 9 3
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 25 24 14 15 11 8
Màster en Criminologia i Execució Penal 27 23 11 8 13 2
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 15 11 3 12 7 4
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 27 34 29 12 26 9
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 19 35 7 17 14 8
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 180 162 136 43 133 40
Màster en Història del Món 19 10 11 16 8 9
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 31 29 26 4 19 4
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 35 29 21 10 23 9
Màster en Salut Pública 32 35 23 5 16 6
Màster en Tecnologies del So i de la Música 16 22   13 4 10
Màster en Estudis Xinesos 17 19 2 7 3 3
Total 781 777 519 338 520 299