Cursos Nombre de cursos programamts Nombre de cursos impartits Participants
      Homes Dones Total
Català 5 1 9 4 13
Anglès 4 4 8 28 36
Alemany 1 0 0 0 0
Francès 1 1 2 4 6
Formació Contínua 13 12 65 101 166
Workshop 1 1 11 23 34
Formació a mida 6 6 26 50 76
Webinars (COVID-19) 8 8 399 429 828
Webinars (COVID-19)-Juliol * 4 4 - - -
Seguretat laboral 3 3 7 10 17
TOTAL: 46 40 527 649 1176
 
* En el moment de tancar la memòria, no disposem de dades de participació dels 4 webinars organitzats al llarg del mes de juliol