Anglès Nombre de participants
Entitats del Grup UPF i externes   
Universitat Politècnica de Catalunya 15
Tecnocampus Mataró Maresme: Formació PDI (anglès) 11
Subtotal 26
Programa de formació de professorat d’idiomes  
Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera 14
Subtotal 14
Total 40