Cursos acadèmics 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Nombre total d'usuaris 6.492 8.621 8.304 7.846 6.906
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 15,90% 33,20% -3,68% -5,5% -7,99%
Nombre d'estudiants d'idiomes 3.965 4.075 4.418 4.345 3.947
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 19,20% 2,70% 8,42% -1,7% -9,46%
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques 2.527 4.546 3.886 3.501 2.959
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 11,20% 79,90% -14,52% -9,9% -7,91%

* 4.077 dones (59,04%) i 2.829 homes (40,96%)