Temes Grau Postgrau PDI PAS Home Dona Totals Vies d'accés
                 
Acte de graduació 2         2 2 A. Síndic
Accés denegat 1         1 1 C.E. (1)
Accés oposicions       1   1 1  
Beques 1       1   1  
                 
Campus 4       1 3 4 A. Síndic
(espais i accessos)               C.E. (1)
                 
Concursos       2   2 2 A. Síndic
Contractació     2   2   2 C.E. (2)
Convalidacions 2       1 1 2 Telèfon (1)
Convenis de pràctiques 2       2   2  
Desacord normativa 2   1   3   3  
Desacord en la resolució     1 1 1 1 2  
Dret a vaga o desacord 3       1 2 3  
Estades de mobilitat 1         1 1  
                 
Docència                
Centres 6 1 1   7 1 8 A. Síndic
Centres adscrits                
Departaments                
                 
Econòmic                
Centres 3 10 1   7 7 14 A. Síndic
Centres adscrits               C.E. (3)
SGA                
PDI                
Recerca                
                 
Exàmens               A. Síndic
Avaluacions 11   1   9 3   Registre UPF (1)
Avaluacions videovigilades 18       15 3   C.E. (6)
Revisions, recuperacions 2       2     Telèfon (2)
Compaginar feina i estudis   1     1   33  
                 
Llengua 2 2     3 1 4 A. Síndic
                C.E. (1)
Tracte                
Tracte rebut 3   1 1 1 4 5 A. Síndic
                C.E. (1)
Matrícula                
Incidències matrícula 1       1     A. Síndic
Canvi de grau 1         1 2  
                 
Reconeixement       1   1 1 A. Síndic
                 
Silenci administratiu   1     1   1 Tf (1)
Sol·licitud d'informació 1 1 1 1 3 1 4 C.E. (3)
                Visita oficina (1)
                 
Tesis i títols   3     2 1 3 A. Síndic
                C.E. (2)
                 
TOTALS 66 19 9 7 64 37 101