Departaments Concedides Denegades Sol·licitades Dona Home
Economia i Empresa 2 1 3 2 1
Dret 2 5 7 5 2
Comunicació 2 0 2 2 0
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 1 2 1 1
Humanitats 1 5 6 5 1
Ciències Experimentals i de la Salut 1 0 1 0 1
Ciències Polítiques i Socials 0 1 1 0 1
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2 2 4 3 1
Sol·licituds no adscrites a cap Departament 0 2 2 1 1
Total 11 17 28 19 9