Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Comunicació Dret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del Llenguatge Total Dones Homes
     Professorat permanent 49 21 33 53 40 45 30 41 312 95 217     
Cossos docents 27 14 19 43 25 31 31 197 52 145
Catedràtics d'universitat 20 6 7 24 11 14 4 6 92 16 76
Titulars d'universitat 7 7 12 18 14 17 3 25 103 36 67
Titulars d'escola universitària - 1 - 1 - - - - 2 - 2
Personal laboral 22 7 14 10 15 14 23 10 115 43 72
Catedràtics contractats 10 - - - 2 1 7 1 21 5 16
Agregats 10 7 12 10 9 13 15 6 82 31 51
Col·laboradors permanents 2 - 2 - 4 - 1 3 12 7 5
Places en procés de consolidació 5 4 11 13 22 6 4 5 70 26 44
Agregats (cont. interinitat) 1 2 8 9 2 5 1 - 28 12 16
Professors Tenure-Track 4 2 - 1 20 1 3 5 36 12 24
Lector Serra Húnter - - 3 1 - - - - 4 2 2
Indefinit no fix - - - 2 - - - - 2 - 2
Professorat temporal a TC 15 - 8 10 4 4 5 2 48 27 21
Postdocs 14 - 3 2 1 4 2 2 28 18 10
Lectors 1 - 5 6 1 - 3 - 16 7 9
Visitants - - - 2 2 - - - 4 2 2
Associats 136 30 77 61 74 32 43 54 507 214 293
Associats 88 30 77 61 74 32 43 54 459 186 273
Associats assistencials 48 - - - - - - - 48 28 20
Emèrits 1 1 1 3 6 7 - 4 23 7 16
Emèrits 1 1 1 2 5 7 - 2 19 5 14
Emèrits (pla d'emeritatge) - - - 1 1 - - 2 4 2 2
Investigadors 53 17 12 6 35 23 68 12 226 90 136
ICREA 7 2 - 3 12 5 8 6 43 12 31
Ramón y Cajal 1 1 1 1 11 1 2 - 18 5 13
Juan de la Cierva 2 1 2 - 3 3 3 - 14 6 8
Marie Curie - 1 - 2 2 7 1 1 14 7 7
Beatriu de Pinós 2 - - - - 2 4 - 8 3 5
Beatriz Galindo - - - - - 1 - - 1 - 1
CIBER 3 - - - - - 3 - 6 3 3
Investigador UPF 5 - - - - - - - 5 1 4
Investigador de projectes 29 11 9 - 7 4 44 5 109 51 58
Altres investigadors 4 1 - - - - 3 - 8 1 7
Personal acadèmic en formació 76 16 14 41 55 24 112 40 378 190 188
Personal laboral 76 16 14 41 55 24 112 40 378 190 188
Ajudants - - - - - - - - - - -
PIF Generalitat 16 3 2 8 2 4 11 12 58 42 16
PIF Ministeri 35 7 3 5 7 13 16 5 91 41 50
PIF UPF 23 6 9 28 44 5 67 23 205 95 110
Altres PIF 2 - - - 2 2 18 - 24 12 12
Total 335 89 156 187 236 141 262 158 1564 648 916