Concepte

Import

Formació interna: 78.153,65

Fons AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les AAPP): 48.795,40

126.949,05€

 

Formació externa

24.304,06€

Total 151.253,11€