De la UPF
Erasmus+ estudis 677
Convenis bilaterals 291
Erasmus+ pràctiques 58
MApS (Mobilitat en Aprenentatge Servei) 16
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 9
Total 1.051

 

A la UPF
Erasmus+ estudis (Europa) 500
Convenis bilaterals 165
Programa d'Estudis per a Estrangers 1.293
Barcelona International Summer School (BISS) 190
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 31
Visitants 54
Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional 42
Total 2.275