Facultat/Escola Estudiants
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 48
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

310

Facultat de Ciències Polítiques i Socials 69
Facultat de Comunicació 104
Facultat de Dret 117
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret

67

Facultat d'Humanitats 109
Facultat de Traducció i Interpretació 175
Escola Superior Politècnica

39

Màsters universitaris 13
Total 1.051