Estudis

Estudiants

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

18

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

269

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

49

Facultat de Comunicació

76

Facultat de Dret

148

Facultat d'Humanitats

60

Facultat de Traducció i Interpretació

107

Escola Superior Politècnica

25

Màsters i Doctorats

40

Programa d'Estudis per a Estrangers

1.293

Barcelona International Summer School (BISS)

190

Total

2.275