Origen 2014 2015 2016 2017 2018 *

Administració autonòmica

9.557 9.701 6.566 8.452 12.108

Administració estatal

7.875

10.155 21.574 10.049 6.114

Administració europea

12.247 11.521 7.660 21.340 12.940

Empreses i institucions

4.290

6.602

4.980 6.054 9.521

Total

33.969

37.979

40.780 45.895 40.683

Imports en milers d'euros

2018 no inclou el finançament dels projectes 2018 de les convocatòries retos i generación del conocimiento del Plan Estatal. 5,2 milions d'euros que s'incorporen a la memòria 2019