Entitat 2014 2015 2016 2017 2018 *
Universitat Pompeu Fabra 33.969 37.979 40.780 45.895 40.683
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 36       94
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) 499 304 180 540 2.717
Centre de Regulació Genòmica (CRG) 600 558 695 850 1.274
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 173 338 173 570 598
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques 1.938 3.878 2.276 3.798 1.471
Total 37.215 43.057 44.104 51.653 46.837

Imports en milers d'euros

2018 no inclou el finançament dels projectes 2018 de les convocatòries retos i generación del conocimiento del Plan Estatal. 5,2 milions d'euros que s'incorporen a la memòria 2019
* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal

Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada