Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2016-2017 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2016-17 a la UPF es van graduar 1.859 estudiants de grau, xifra molt similar a la del curs passat (1.832). Any rere any, tot i que lleugerament, augmenta el nombre de graduats. La relació entre els estudiants matriculats de nou accés a 1er curs i els titulats es manté constant al llarg dels anys en 0,7.

La taxa de rendiment dels graus ha anat augmentant gradualment fins a situar-se entorn el 90% els últims anys. La taxa de rendiment de la UPF és la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), que se situa en el 84%.

La taxa d’eficiència se situa a nivells altíssims, entorn el 95%. Tots els estudis tenen una taxa d’eficiència superior o molt propera al 90%.

La taxa de graduació dels graus és molt elevada i estable, al voltant del 65%, i la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), del 49%.

La taxa d’abandonament se situa en un 25%, i és la més baixa del SUPC, que se situa prop del 32%.
 

Màster

La taxa de rendiment s’expressa amb  valors altíssims pel que fa als màsters UPF (90%).

El curs 2016-2017 es graduen 777 estudiants de màster, amb una taxa de graduació molt elevada, superior al 85%.

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.
 

Doctorat

El curs 2016-2017 a la UPF es van llegir 224 tesis doctorals.