Titulació 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Master Filosofia Política 86,12 100,00 87,91 98,76 91,62
Master en Gestió de la Immigració 97,57 94,69 90,11 94,04 94,17
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 92,37 89,90 89,65 92,07 90,77
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 97,37 100,00 100,00 100,00 98,39
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge - 86,84 91,44 94,99 94,87
Màster Universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius 95,43 - - - -
Màster Universitari en Cervell i Cognició - - 96,71 92,28 94,36
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils - - - - 90,28
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional - - - - 82,66
Màster Universitari en Comunicació Social - 93,46 86,67 91,25 92,31
Màster Universitari en Estudis de Traducció 91,12 97,89 92,87 95,85 93,36
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat - - - 96,89 96,19
Màster Universitari en European and Global Law - - - - 82,42
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 88,51 85,81 89,05 98,20 97,58
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius - 97,46 88,89 81,93 88,40
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 100,00 100,00 85,29 85,19 90,15
Màster d'Estudis Avançats en Comunicació Social 87,00 85,48 - - -
Màster de Recerca en Ciència Política 93,98 90,51 92,58 93,63 89,74
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 95,84 100,00 99,37 98,46 95,48
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 89,57 86,67 76,47 73,52 72,73
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 97,27 97,96 98,48 100,00 97,27
Màster en Creació Literària 94,43 100,00 - - -
Màster en Criminologia i Execució Penal 96,52 94,99 94,39 97,68 100,00
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 84,12 88,37 92,37 72,81 82,23
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 83,54 85,59 89,46 83,12 88,07
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 83,21 85,78 87,38 86,24 87,62
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 96,82 95,69 98,23 94,25 93,15
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques - 100,00 - - -
Màster en Història del Món 78,92 85,52 83,64 90,84 88,33
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 100,00 95,99 100,00 100,00 100,00
Màster en Literatura Comparada i Traducció Literària 33,33 - - - -
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 100,00 100,00 99,77 97,39 97,78
Màster en Salut Laboral 88,33 - - - -
Màster en Salut Pública 94,57 95,80 62,74 98,27 98,70
Màster en Tecnologies del So i de la Música 96,49 88,79 88,04 86,89 87,69
Màster en Estudis Xinesos 94,26 91,18 94,84 90,10 90,58
Total 93,06 93,50 89,74 90,57 90,93