Titulació 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Doctorat en Biomedicina 84 82 39 91 104
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 4 11 5 9 9
Doctorat en Comunicació 0 0 1 2 11
Doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe 13 8 3 19 5
Doctorat en Comunicació Social 3 10 8 22 9
Doctorat en Dret 2 17 6 15 15
Doctorat en Economia 8 9 10 7 4
Doctorat en Economia, Finances i Empresa 0 0 2 4 10
Doctorat en Història 14 5 3 12 6
Doctorat en Humanitats 7 5 6 24 8
Doctorat en Tecnologies de la Informació i Comunicació 12 18 12 21 8
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 0 0 1 9 23
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge 0 0 1 5 12
Total 147 165 97 240 224