Titulació 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 47 36 30 44 42
Màster Filosofia Política 16 24 17 19 26
Màster en Gestió de la Immigració 8 10 15 28 16
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques     9 16  
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani   33 26 19 35
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 37 28 31 33 30
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge   6 8 19 17
Màster Universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius 18        
Màster Universitari en Comunicació Social   11 15 16 15
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils         1
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional         9
Màster Universitari en Estudis de Traducció 18 39 33 35 36
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat       5 21
Màster Universitari en European and Global Law         8
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 17 16 27 30 25
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius   18 19 15 20
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 9 5 6 8 18
Màster d'Estudis Avançats en Comunicació Social 21 9      
Màster de Recerca en Ciència Política 21 19 18 19 17
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 23 25 26 25 21
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 7 16 13 10 13
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 22 24 28 25 24
Màster en Creació Literària 36 2      
Màster en Criminologia i Execució Penal 25 20 26 27 23
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 14 9 8 15 11
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 35 38 44 27 34
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 34 33 26 19 35
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 88 129 128 180 162
Màster en Història del Món 11 18 18 19 10
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 25 25 27 31 29
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 40 35 36 35 29
Màster en Salut Laboral 19        
Màster en Salut Pública 24 19 22 32 35
Màster en Tecnologies del So i de la Música 18 21 12 16 22
Màster en Estudis Xinesos 22 15 22 17 19
Total 645 650 655 781 777