Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2015


2016


2017


2018

Aportacions corporatives
Ingressos provinents de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general (mecenatge) gestionats des del programa UPFund

295.575,00

366.602,00

560.976,64

500.388,43

Aportacions corporatives
Ingressos provinents de convenis signats amb empreses privades i/o institucions sense ànim de lucre, gestionats des d'altres unitats de la UPF (no UPFund)

394.487,00

529.757,00

722.303,47

1.126.798,77

Contractes de donació
Ingressos per donacions particulars/corporatives gestionades des del programa UPFund

35.900,00

35.200,00

35.044,15

51.075,00

Altres aportacions
Ingressos casella matrícula, petits donatius "UPF Solidària", etc.

-

-

-

31.305,00

Total

725.962,00

931.559,00

1.318.324,26

1.709.567,20