Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2015


2016


2017


2018

Aportacions corporatives

26

32

42

47

Càtedres d'empresa

1

1

2

1

Contractes de donació 4 5 18 19
Total 31 38 62 67