Imports concedits en milers d'euros

2014

2015

2016
2017 2018*
Ciències de la Salut i de la Vida 1.491 2.010 5.524 2.193 -
Ciències Socials i Humanes 962 769 1.562 772 -
Comunicació i Tecnologies de la Informació 904 1.266 2.675 771 -

Total

3.357

4.045

9.761 3.736 -


Les dades corresponen a les convocatòries de projectes I+D Retos i Excelencia del Plan Estatal
2016: es van resoldre dues convocatòries (2015 i 2016)
2018: la convocatòria 2018 es va resoldre l'any 2019