Projectes concedits 2014 2015 2016 2017 2018
 

N

k€

N

k€

N

k€

N k€ N k€

Ciències de la Salut i de la Vida

3

2.672

6

2.341

1

192

5 4.793 5 5.026

Ciències Socials i Humanes

13

4.596

8

6.024

6

863

7 7.184 10 4.502

Comunicació i Tecnologies de la Informació

12

4.947

9

3.132

11

6.462

14 9.303 8 3.216

Total

28

12.215

23

11.497

18

7.517

26 21.280 23 12.744

 

Inclou els ajuts del 7PM, CIP i H2020