La missió formativa del CLIK, adreçada al personal docent i investigador de la UPF, en la línia d’un model educatiu propi, proposa la consecució de les competències transversals d’EDvolució (comunicacionals i digitals, d’autonomia, de coneixement transdisciplinari, de perspectiva de gènere i de compromís ciutadà global). Així mateix, ofereix accions formatives relacionades amb les àrees temàtiques d’aquest model educatiu (rol del professorat, acompanyament a l'estudiant, arquitectura d’aprenentatge, espais i recursos, i formats educatius). 

El CLIK organitza els programes formatius següents:

 

Formació contínua

La programació dels cursos de formació contínua per als professors de la UPF és conseqüència del desenvolupament del nou model educatiu, de les peticions dels mateixos professors i també de la detecció de les necessitats formatives i dels comentaris i resultats obtinguts a través de les enquestes de satisfacció.

El programa formatiu s’engloba en els àmbits següents:

 • docència
 • gestió
 • recerca
 • llengües
 • seguretat i salut en el treball

En total, durant el curs acadèmic 2018-2019 s'han programat 63 accions formatives: 40 de formació contínua, 7 cursos sobre llengua catalana, 7 sobre llengua anglesa, 1 sobre llengua alemanya, 3 sobre seguretat i salut laboral, 5 cursos a mida i 2 workshops.

S‘han rebut 954 inscripcions i la participació total ha estat de 648 professors i professores assistents a les diferents accions formatives.

S'ha seguit amb la línia d’oferir accions formatives presencials, semipresencials i en línia per tal de proporcionar als professors de la UPF una modalitat formativa més flexible i autònoma i tutoritzada per un expert en el tema, segons un calendari establert.

En el format semipresencial, s’han combinat les classes presencials amb sessions o activitats impartides a través de la plataforma virtual Aula Global.

En el format en línia, s'han ofert cursos des de la plataforma Aula Global i els ha tutoritzat un expert, i també el format webinar, un seminari en línia a través de l’eina Collaborate, d’una hora de durada.

Pel que fa a la formació en llengües, organitzada pel CLICK i impartida per Idiomes UPF, s'han ofert cursos en llengua anglesa, llengua alemanya i llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de promoure l'ús de les terceres llengües, impulsar i incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar als professors la millora en les seves competències lingüístiques, en particular en anglès i en català, tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals.

Els cursos institucionals de llengua catalana i espanyola que ofereix directament Idiomes UPF també compten amb la col·laboració del CLIK.

Les accions formatives organitzades al llarg dels tres trimestres han estat:

 • Eines per a la Gravació Autònoma de Material Audiovisual Docent
 • Metodologies d'Aprenentatge Emergents
 • Empatia i Assertivitat Aplicades a la Docència
 • Scopus: Funcionalidades Avanzadas
 • Journal Citation Reports (eina per avaluar les publicacions): millores de la nova interfície (3 edicions)
 • Com Trobar Llibres i Capítols a Web of Science i Scopus i Scopus i Saber-ne l'Impacte (2 edicions)
 • MicroMOOC sobre Accés Obert
 • Organització Personal i Gestió del Temps
 • Taller de Mindfulness
 • Mendeley: Gestor de Bibliografia (3 edicions)
 • Educació i Tècnica de Veu
 • Digital Identity Research Workshop
 • Inclusió a les Aules. Trastorns d’Aprenentatge: TDAH i Dislèxia
 • Sorprèn els Teus Estudiants amb un Discurs Convincent
 • Inclusió a les Aules. Com Tractar la Salut Mental a la Universitat
 • Actualitza el Teu CV de Manera Més Fàcil: vine a conèixer les millores del Portal de Producció Científica
 • Taller per Crear o Actualitzar els Perfils d'Investigador: ORCID, ResearcherID, ScopusID i Google Scholar Profile
 • Taller per Gestionar els Treballs en Grup Combinant Aula Global, Drive i Rúbriques d'Avaluació
 • Qui no Juga no Guanya: La Gamificació a la Universitat
 • #AMBPERSPECTIVA: La Dimensió de Gènere També Va amb la Teva Assignatura (2 edicions)
 • Introducción al Análisis de Datos con NVIVO 11 Pro
 • Creació de Bases de Dades Access per Recollir Dades de Recerca (nivell inicial)
 • Com Trobar Llibres i Capítols a Web of Science i Scopus i Saber-ne l'Impacte (citacions i descàrregues)
 • Docència i Aula Global: Per On Començar (en línia)
 • Docència i Aula Global: Un Pas Cap a la Interacció (en línia)
 • Docència i Aula Global: Un Model 100% Híbrid (en línia)
 • WEBINAR: Com Afegir i Gestionar les Qualificacions a l'Aula Global (en línia)
 • Afegeix Activitats Condicionades i Restriccions d'Accés a l'Aula Global
 • WEBINAR: Turnitin, Programari de Detecció de Plagi o Coincidències a l'Aula Global (en línia)
 • Sprechen Sie Deutsch? Alemany Bàsic (A1)
 • Skills for Teaching in English Programme (STEP Programme)
 • Curs General Anglès Pre-Proficiency II (C2.1)
 • Conversational English (nivell intermedi)
 • Writing Academic Articles (sense experiència prèvia)
 • Conversational English (nivell avançat)
 • Curs Preparatori Certificat Capacitació per a la Docència per al PDI CLUC-EMI
 • English for Academic Presentations
 • Basic Catalan for Teachers (presencial) (2 edicions)
 • Entén 4 Llengües en 4 Dies
 • Millora la teva Fluïdesa en Català
 • XVII Workshop sobre temes transversals per a la docència. Inspirar, Idear i Prototipar: Aplicacions del Design Thinking a l’Educació Superior
 • XVIII Workshop sobre temes transversals per a la docència. Aplica la Metodologia EdCamp a la Teva Assignatura

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball, la formació ha estat organitzada per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Desenvolupament i el CLIK.

Cada treballador ha de rebre formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, que el capaciti per poder participar en la prevenció dels riscos laborals derivats del propi lloc de treball o funció. S’ofereixen tres accions formatives inicials quan un treballador s’incorpora a la UPF, que han estat dissenyades en un format en línia a través de l’Aula Global:

 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial)
 • Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball (no presencial)
 • El Pla d'Autoprotecció de la UPF (no presencial)

4.22. CLIK. Participants als cursos de formació contínua del professorat. Curs 2018-2019

 

Formació de taller-workshop sobre temes transversals per a la docència

El format workshop arriba a la seva dissetena edició. És una oportunitat per treballar temes d'actualitat permanent i noves tendències educatives que volen donar valor a la mateixa docència, a través d'un format taller.

Els tallers d'innovació/workshops del CLIK tracten temes transversals per a la docència des d'una perspectiva particular. Són presencials i tenen una durada aproximada de 3 hores. Aquest curs acadèmic se n'han organitzat dues edicions:

XVII Workshop sobre temes transversals per a la docència: Inspirar, Idear i Prototipar: Aplicacions del Design Thinking a l’Educació Superior (22 de gener del 2019), amb una durada de 3 hores, 47 inscrits i 26 assistents.

XVIII Workshop sobre temes transversals per a la docència: Aplica la Metodologia EdCamp  a les Teves Assignatures (19 de juny del 2019).

 

Formació a mida

La formació a mida sorgeix de la demanda d'un departament o d'un centre de la UPF, a partir de la detecció de necessitats per tal de millorar algun aspecte concret. Des del CLIK es dissenyen i s'adapten programes de formació als requeriments tècnics i específics de cada departament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i l’anàlisi d'oportunitats.

Durant aquest curs acadèmic 2018-2019 s'han fet 5 cursos a mida:

 • Programa de Mentories del Grau Obert UPF, dirigit als mentors del Grau Obert (14 de setembre del 2018), 8 assistents.
 • The FIDU Programme in Translation and Language Science. Programa de Formació Inicial en Docència Universitària dirigit a estudiants de màster i de doctorat de Traducció i Ciències del Llenguatge (de setembre del 2018 a juny del 2019), 21 assistents.
 • Com Triar les Millors Revistes on Publicar, dirigit al professorat del centre adscrit BSM (29 de novembre del 2018), 7 assistents.
 • Planificación y Estructura de un Proyecto de Investigación, dirigit al professorat del centre adscrit BSM (31 de gener del 2019), 12 assistents.
 • Writing Academic Articles in English, dirigit a estudiants de màster de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF (3,10, 24 d’abril i 8 de maig del 2019), 18 assistents.

 

CÍCLIKS: formació per a estudiants de doctorat

CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF que inclou cursos per impulsar la recerca i el desenvolupament professional. El programa està organitzat pel CLIK, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat.

Des del passat curs acadèmic PRBB Intervals i CÍCLIKS-UPF es van unir per oferir cursos d'escriptura científica exclusivament per a estudiants de doctorat inscrits al programa de doctorat en Biomedicina. Aquesta iniciativa està dissenyada per permetre a cada estudiant de doctorat assistir a un curs d’escriptura durant els seus estudis de doctorat: How to Write a Scientific Article.

Al llarg d’aquest curs acadèmic 2018-2019 s’han programat 8 accions formatives en el marc del Programa CÍCLIKS i 2 accions formatives en la col·laboració CÍCLIKS-Intervals PRBB, amb 138 assistents.

El total d’hores ofertes pel col·lectiu d’estudiants de doctorat i postdoctorat ha estat de 70,5 hores. 

4.24. CLIK. Participants a CÍCLIKS. Curs 2018-2019 

 

Formació en xarxa UPF

Durant el curs 2018-2019, en el marc de la transferència de coneixement a la Xarxa UPF, formada per centres docents adscrits i entitats amb un conveni específic amb la UPF, s’ha continuat obrint part de l’oferta formativa docent. S'ha ampliat el disseny i l'execució d'accions in situ i a mida, en forma d’activitats de formació o d’assessorament pedagògic específic.

En total, 34 participants han assistit en alguna d’aquestes iniciatives.

Pel que fa a les accions formatives docents de la UPF obertes a la participació externa, durant aquest curs acadèmic 15 participants de la xarxa UPF s’han inscrit en algun dels cursos oferts al llarg de l’any. La participació ha estat repartida de la manera següent: 3 de la BSM, 5 de l’ESCI, 3 de l’ESIM, 3 de l’IBEI i 1 del Tecnocampus-Mataró.

Pel que fa a la formació a mida, han estat 19 participants, tots del centre adscrit BSM, els quals han participat en dos cursos a mida per promoure la recerca entre el professorat:

 • Com Triar les Millors Revistes On Publicar (29 de novembre del 2018), 7 assistents.
 • Planificación y Estructura de un Proyecto de Investigación (31 de gener del 2019), 12 assistents.

  

Formació inicial en docència universitària

Enguany, és la dissetena edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), que té l'objectiu de donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris.

S'ha continuat amb dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores), amb el mateix format semipresencial, combinant les sessions presencials amb altres sessions en línia a través de l’Aula Global.

Atès l’èxit de participació en el nou itinerari formatiu en línia i en llengua anglesa encetat l’any acadèmic anterior, aquest curs s'ha obert també l’accés en aquell professorat estranger que no entén la llengua catalana o castellana, al professorat que no disposa de tant temps de dedicació i al professorat que està d’estada a l’estranger i que no pot fer sessions presencials.

L’oferta d’itineraris formatius per participar en el programa FIDU durant el curs acadèmic 2018-2019 ha estat la següent:

 • Itinerari A: professors novells que s’acaben d’incorporar a la UPF. 170 hores (6 crèdits ECTS).
 • Itinerari B: professors que porten menys de quatre anys impartint docència. 80 hores (3 crèdits ECTS).
 • Itinerari C: professors novells o amb menys de 4 anys de docència i que no tenen disponibilitat presencial o bé no dominen la llengua catalana. 25 (1 crèdit ECTS) o 20 hores.
 • Itinerari a mida per a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Realització d’un qüestionari d’autoavaluació docent.
 • Mòduls teòrics formatius sobre temes de docència, en format presencial i no presencial.
 • Elaboració d'un treball individual amb el suport de tutors pedagògics.
 • Filmació de la docència i posterior feedback.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.

Les accions formatives presencials s’han desenvolupat des del 12 de novembre fins al 21 de gener del 2019. Han estat 10 sessions de 3 hores cadascuna sobre aquests temes:

 • L'Ensenyament i l'Aprenentatge a la Universitat: Conceptes i Procediments Clau (I)
 • L'Ensenyament i l'Aprenentatge a la Universitat: Conceptes i Procediments Clau (II)
 • Metodologies Docents per a l’Ensenyament en Gran Grup
 • Habilitats Comunicatives: Tècnica de Veu
 • Metodologies Docents per a l’Ensenyament en Seminaris, Tutories i Pràctiques
 • Avaluació dels Aprenentatges: Tipus i Tècniques d’Avaluació. El Portafoli
 • Motivació dels Estudiants
 • Introducció a la Perspectiva de Gènere a la Docència
 • Eines per Dinamitzar i Gestionar el Grup Classe
 • Eines 2.0 per Aplicar a l'Aula Universitària

Les sessions no presencials han tractat temes com: estructura dels ensenyaments universitaris, serveis per al professorat, recursos informàtics i d’informació, funcionament de l’Aula Global, sistema d’avaluació docent i responsabilitat social.

El programa ha rebut un total de 52 inscripcions entre tots els itineraris formatius: 6 a l’itinerari A, 4 a l’itinerari B, 21 de professors al programa a mida de Traducció i 21 a l’itinerari C.

4.25. CLIK. Participants al FIDU per itineraris i departaments. Curs 2018-2019

 

Programa de col·laboradors acadèmics

El Programa de Formació Contínua s’ha estès també a la figura del “col·laborador acadèmic”, que són aquells professionals que col·laboren amb la formació dels estudiants de màster a través de tutories.

Les tasques que desenvolupa el CLIK en la gestió d’aquest programa són les següents:

 • Mantenir el registre actualitzat dels col·laboradors acadèmics per a  l’acreditació i el seguiment, conjuntament amb la secretaria.
 • Lliurar informació als col·laboradors sobre l’organització d’activitats socials, culturals, accions de formació i jornades.
 • Solicitar a Biblioteca l’accés als serveis de préstec, i al SACU pel que fa a la participació en les activitats socials i culturals de la Universitat.
 • Difondre la programació de formació contínua i jornades que s'ofereixen al PDI de la UPF, trimestralment, a tots els col·laboradors.
 • Gestionar el procés d’inscripció dels col·laboradors a les accions formatives organitzades pel CLIK.
 • Lliurar un certificat acreditatiu del nomenament de col·laborador acadèmic en finalitzar el curs acadèmic.

 

Programa de tutors col·laboradors de la Facultat d’Humanitats

Des de la Facultat d'Humanitats i dins del pla de promoció del grau hi ha la figura del “tutor col·laborador”, dirigit als tutors de secundària per tal de consolidar un vincle que permeti l'entrada d'alumnes motivats al grau de la UPF.

Com a tutors col·laboradors tenen la possibilitat d'accedir i de participar en la formació que el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) ofereix al professorat UPF, així com també als serveis de préstec de la Biblioteca/CRAI.

En aquest curs acadèmic hi ha vigents 45 tutors, als quals s’ha enviat, trimestralment, el programa d'accions de formació.

 

Programa de mentories del Grau Obert

El Grau Obert de la UPF és un programa innovador que ofereix la UPF dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que desitgin adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es volen graduar.

Per tal d’actuar com a referents acadèmics, donar suport i acompanyar els estudiants que es matriculen per primer cop al programa del Grau Obert es va encarregar al CLIK el disseny i la implementació d’un programa de mentories, l’objectiu de les quals és facilitar l’accés a la Universitat, guiar i acompanyar l’estudiant de primer perquè s'hi adapti socialment i institucionalment.

El mentor, antic estudiant d’aquest programa, és l’encarregat de fer l’acompanyament entre iguals i donar resposta als dubtes que sorgeixin als estudiants de primer al llarg del curs acadèmic, fent especial incidència durant el primer trimestre, encara que la mentoria es desenvoluparà al llarg de tot l'any acadèmic. ​

Aquest curs 2018-2019 s'han seleccionat 9 estudiants com a mentors (7 dones i 2 homes) i s'ha organitzat  un programa de formació de dos mòduls: un de presentació del programa als nous mentors i mentores (a càrrec del CLIK) i un mòdul en línia basat en habilitats i competències (a càrrec d’una consultora externa). 

En aquest curs acadèmic hi ha hagut 9 mentors i 27 mentoritzats (estudiants de nou ingrés). En finalitzar el programa, s’envia una enquesta de satisfacció per tal de reformular el programa de mentories per al nou curs acadèmic, si escau.

 

Max Weber Programme

Una vegada més, el CLIK ha coordinat la 2019 Max Weber Teaching Practice Week, una iniciativa d’acollida d’investigadors postdoctorals del European University Institute (Florència), que forma part del conveni de col·laboració que la Universitat té amb aquest centre de recerca. Del 20 al 24 de maig, la UPF ha acollit 8 investigadors de diversos països que han dut a terme pràctiques docents als departaments de Ciències Polítiques, Economia i Empresa, Dret i Humanitats. A més de rebre formació pedagògica per part de professors de la UPF, els fellows han estat tutoritzats per 8 tutors de la Universitat. La UPF participa en aquest programa des del 2010 i fins avui ha acollit 74 investigadors internacionals.

 

Avaluació de les activitats formatives del professorat

Com és habitual, es fa un seguiment i una avaluació dels cursos de formació que s’ofereixen al col·lectiu docent en finalitzar cada acció formativa. Al llarg d’aquest curs acadèmic, més del 90% dels professors participants qualifica la formació rebuda com a excel·lent o bona. 

 

Detecció de formadors interns en diferents àrees de coneixement entre el PDI de la UPF

Si un professor és expert en una àrea de coneixement, en la seva pràctica docent o projecte d’innovació o de recerca, pot presentar la seva proposta d’acció formativa i oferir-se com a formador al CLIK per a cursos que s’organitzin. Les propostes han de ser susceptibles de convertir-se en una acció formativa en algun dels diferents tipus de modalitat: presencial, semipresencial o en línia.

Aquest projecte sorgeix de la voluntat de potenciar el professorat de la UPF i de reconèixer el talent intern.

El curs 2018-2019 s'han presentat 8 propostes formatives, de les quals se'n van escollir dues per la temàtica d’interès i utilitat per al professorat, que han estat organitzades al llarg del tercer trimestre.

 

Assessoraments

Durant el curs 2018-2019, el CLIK ha continuat assessorant els òrgans de govern, serveis interns i centres adscrits, responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals, i individualment els professors que ho han sol·licitat.

Les tipologies d’assessorament més habituals han estat sobre:

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d’innovació educativa a l’educació superior.
 • Disseny i aplicació de metodologies actives a la docència universitària.
 • Ús de tecnologies, especialment blended learning, flipped classroom, en la creació de materials i en l’ús de metodologies i eines concretes per a la docència.
 • Definició i revisió de les competències descrites als plans d’estudis de les titulacions oficials de la UPF.
 • Consultoria pedagògica interna i externa: accions de millora de la pràctica docent a partir de l’observació docent i de la pràctica reflexiva.
 • Consultes lingüístiques, en aplicació del multilingüisme a la docència.

El CLIK també dóna suport a la Comissió d’Avaluació de la Docència en l’avaluació del professorat, executa processos d’avaluació pedagògica, certifica la participació del PDI en programes d’innovació i millora docent i dóna suport al PDI en el disseny, l’execució i el seguiment dels programes de millora docent individualitzats que esdevenen de l’avaluació de la docència.