Departaments Itinerari A
Itinerari B
Itinerari C TOTAL

Ciències Experimentals i de la Salut

1

4 5

Ciències Polítiques i Socials

0

1

1

Comunicació

4

0

4

Dret

1

1

2

Humanitats

2

5

7

Tecnologies de la Informació i Comunicació

1

3

4

Traducció

1

0

1

Economia i Empresa

1

1

2

Barcelona School of Management 0 1 1

Total 

11

16

27