Catedràtics d'universitat

Agulló Agüero, Antonia

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1976.

Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1980.

Principals línies d'investigació: hisendes locals, procediments tributaris, garanties del contribuent, impostos sobre societats, renda i patrimoni, informàtica i dret, tributació de la família, dret sancionador i tributari.

 

Betancor Rodríguez, Andrés

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat de La Laguna (Tenerife), l'any 1984.

Doctor en Dret per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1989.

Principals línies d'investigació: regulació ambiental i regulació econòmica.

 

Cerdà Albero, Fernando

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1987.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.

Principals línies d'investigació: dret de societats, dret concursal, dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret comptable i dret marítim.

 

de Montagut i Estragués, Tomàs

Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Principals línies d'investigació: història de les institucions financeres de Catalunya i història de la recepció del dret comú a Catalunya.

Farrando Miguel, Ignacio

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la propietat industrial, dret bancari, dret dels títols valor, dret del mercat de valors, dret d'assegurances i dret del comerç electrònic.

 

Félix Ballesta, Mª Ángeles

Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Principals línies d'investigació: dret matrimonial, relacions estat-esglésies en el dret espanyol i comparat.

 

Ferrer i Riba, Josep

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Principals línies d'investigació: dret civil català i entitats no lucratives.

 

Ferreres Comella, Víctor

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: dret constitucional (justícia constitucional), principi de legalitat penal.

 

García Segura, Caterina

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.

Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.

Doctora en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Principals línies d'investigació: relacions internacionals, actors internacionals, activitat exterior de les entitats polítiques subestatals i processos d'integració regional.

 

Gómez Pérez, Fernando Luis

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987.

Principals línies d'investigació: dret i economia, greuges i contractes.

 

Larrauri Pijoan, Elena

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.

Principals línies d'investigació: criminologia, sistema de penes i sancions, gènere i sistema penal.

 

López López, Julia

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1977.

Doctora en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: estructura salarial i negociació col·lectiva, discriminació salarial, globalització i drets socials, conciliació de la vida familiar i laboral.

 

Luque Parra, Manuel

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: dret del treball.

Malem Seña, Jorge Francisco

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Córdoba (Argentina), l'any 1974.

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.

Principals línies d'investigació: teoria de la democràcia i de la legitimitat, problemes de justícia, llibertat d'expressió i democràcia, i dret i moral (la imposició de la moral).

 

Mir Puigpelat, Oriol

Àrea de coneixement: Dret Administratiu .

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Doctor europeu en Dret  Públic per la Universitat de Bologna, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: Dret administratiu (amb especial èmfasi en el procediment administratiu, la responsabilitat patrimonial de l'Administració i la transparència administrativa), en el Dret administratiu europeu i en la regulació dels organismes modificats genèticament.

 

Moreso i Mateos, Josep Joan

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Principals línies d'investigació: lògica de normes, interpretació jurídica i indeterminació del dret.

 

Picó Junoy, Joan

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Principals línies d'investigació: dret probatori, principis i garanties processals, tutela judicial del crédit i l'empresa.

 

Quiñones Escámez, Anna

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional.

 

Ragués i Vallès, Ramon

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, teoria del delicte i relacions dret penal-dret processal.

 

Ripol Carulla, Santiago

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.

Màster en Dret Europeu, opció Jurídica, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Certificat del Curatorium de l'Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia per la participació en els treballs del Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, l'any 1993.

Diploma en Dret Internacional (Problems in Contemporary International Law) per la Universitat de Helsinki, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

 

Robles Planas, Ricardo

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: teoria general del delicte, el concepte material de delicte, la perillositat criminal, les formes d'intervenció en el delicte, la imputació jurídico-penal de responsabilitat.

 

 

Saiz Arnaiz, José Alejandro

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, l'any 1979.

Doctor en Dret per la Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea, l'any 1987.

Principals línies d'investigació: procés d'integració a Europa, interpretació dels drets fonamentals i estat autonòmic.

 

Salelles Climent, José Ramón

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1990.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la competència i dret de la propietat industrial i intel·lectual.

 

Salvador i Coderch, Pau

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1975.

Principals línies d'investigació: dret civil, obligacions i contractes, dret de l'obligació i tècnica legislativa.

 

Silva Sánchez, Jesús M.

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: teoria del delicte, tècniques del dret penal econòmic i política criminal.

 

Vilajosana Rubio, Josep M.

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

 

 

Titulars d'universitat

Chacartegui Jávega, Consuelo

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: empreses de treball temporal, discriminació i orientació sexual del treballador i dret social comunitari (seguretat social comunitària).

 

Cienfuegos Mateo, Manuel

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Dret per la Universitat d'Extremadura, l'any 1986.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Principals línies d'investigació: dret comunitari.

 

Fargas Fernández, Josep

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: clàusules transitòries en matèria de seguretat social.

 

Felip i Saborit, David

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: teoria del delicte i tècniques del dret penal econòmic.

 

Font i Segura, Albert

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: la violació del secret empresarial en dret internacional privat, la seva especificitat en l'àmbit de la competència deslleial.

 

Gómez Ligüerre, Carlos Ignacio

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.

Principals línies d'investigació: responsabilitat civil, dret de l'assegurança, dret de contractes.

 

Ibáñez Muñoz, Josep

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals, anàlisi de política exterior, política exterior espanyola, economia política internacional, economia política de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Iglesias Vila, Marisa

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: discreció judicial.

 

 

Martí Màrmol, Josep Lluís

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.

Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: teories de la democràcia, filosofia política, teoria constitucional i teoria de la negociació.

 

Monteagudo Monedero, Montiano

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.

Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de societats i contractació mercantil.

 

Mora Capitán, Belén

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: dret processal.

 

Pallarés Ayala, Javier

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, l'any 1987.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.

Principals línies d'investigació: dret bancari.

 

Pérez Triviño, José Luis

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

 

Rodrigo Hernández, Ángel José

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa, l'any 1984.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1986.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret del medi ambient.

 

Sandiumenge i Farré, Josep

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Principals línies d'investigació: dret patrimonial, dret immobiliari i urbanístic, tècnica legislativa i dret a l'honor i a la intimitat privada.

 

Solé Riera, Jaume

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.

Principals línies d'investigació: dret processal.

 

Soler Masota, Maria de la Paz

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1989.

Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de la competència i dret de societats.

 

Valle Muñoz, Francisco Andrés

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: dret individual del treball, dret sindical i dret processal laboral.

 

 

Titular d'escola universitària

Pla Planas, Albert

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.

Principals línies d'investigació: el règim jurídico-tributari del dret de crèdit.

 

 

Professors agregats

Caballé Martorell, Anna Maria

Àrea de coneixement: Dret Romà.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: dret successori romà; tradició jurídica de les institucions Collatio emancipati, la quarta falcídia i la quarta trebel·liànica; els supòsits de pluralitat d'hereus i responsabilitat per deutes d'herència, dret de persones i crítica textual.

 

Escaler Bascompte, Ramon

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Principals línies d'investigació: execució, mesures cautelars.

 

López Bofill, Héctor

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Principals línies d'investigació: estudi de la decisió de constitucionalitat en el control de la constitucionalitat de les lleis.

 

Macho Pérez, Ana Belén

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Doctora en Dret amb Menció de Doctorat Europeu per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.

Principals línies d'investigació: retroactivitat de normes tributàries, el dret penal i sancionador tributari, els procediments tributaris, les hisendes locals i la fiscalitat de l'habitatge.

 

Pastor Muñoz, Nuria

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, el delicte d'estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, dret penal societari, el problema de l'avançament de la protecció penal i altres qüestions a la llum dels tipus de possessió i estatus.

 

Pérez Simeón, Maurici

Àrea de coneixement: Dret Romà.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: dret romà, successions, tradició romanística a Catalunya i dret romà del comerç marítim.

 

Rubi Puig, Antoni

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 

Principals línies d'investigació: drets d'autor, dret de danys, llibertat d'expressió

 

Torres Pérez, Aida

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.

Doctora en Dret per la Yale Law School (EUA), l'any 2006.

Principals línies d'investigació: dret constitucional de la Unió Europea.

 

 

Professors agregats interins

Aragoneses Aguado, Alfons

Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.

Doctor en Dret per la Universitat de Girona, l'any 2006.

Principals línies d'investigació: dret de les dictadures, franquisme, nazisme, dret comparat.

 

Capdeferro Pla, Josep

Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Principals línies d'investigació: institucions de dret públic català (Corts, Generalitat, municipis) als segles XVI i XVII, literatura jurídica i praxi quotidiana dels advocats de la Catalunya moderna, els drets propis de la Corona d'Aragó en el context de la cultura europea del ius commune.

 

Colàs Neila, Eusebi

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: poders de l'empresari, llibertats econòmiques i dret del treball, prevenció de riscos laborals, transmissió d'empresa i procés concursal, l'impacte de les TIC sobre els drets dels treballadors i les reformes del sistema espanyol de pensions en el marc de la governança econòmica europea.

 

Montaner Fernández, Raquel

Àrea de coneixement: Dret Penal

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Principals línies d'investigació: imputació de responsabilitat en estructures jeràrquiques organitzades, violència domèstica i delictes de seguretat vial.

 

Morgades Gil, Sílvia

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Principals línies d'investigació: dret comunitari europeu.

 

Ramos González, Sonia

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: dret de danys, seguretat de producte, dret biofarmacèutic, dret de contractes.

 

Suñol Lucea, Aurea

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.

Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de la competència.

 

Velasco Rico, Clara Isabel

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: dret administratiu.

 

Vinaixa Miquel, Mónica

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: responsabilitat civil de danys al medi ambient.

 

 

Professors lectors

Artigot i Golobardes, Mireia

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Doctora en Dret per la Universitat de Cornell (EUA), l'any 2011.

Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat de producte, dret de família.

 

Carrio SanPedro, Luis Alberto

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 2001.

Doctor en Dret per la Universitat d’Oviedo, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: Validesa jurídica, teoria de la legislació, teoria del dret, dret de l’esport, gobernança global, igualtat en competicions esportives, protecció dels nens i nenes a l’esport.

 

Coca Vila, Ivó

Àrea de coneixement: Dret Penal

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015

Principals línies d'investigació: Política criminal: en particular, criteris de delimitació material entre l'injust penal i l'administratiu; i Dret penal econòmic: en particular, delinqüència fiscal i administració deslleial societària.  

 

 

Farnós Amorós, Esther

Àrea de coneixement: Dret Civi.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Principals línies d'investigació: dret de família i dret de danys.

 

Llobet Angli, Mariona

Àrea de coneixement: Dret Penal

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: terrorisme.

 

Milà Rafel, Rosa

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat dels agents de l'edificació per defectes constructius, responsabilitat civil del fabricant.

 

Pareja Alcaraz, Pablo

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Master of Science in European Studies: EU Policy-making. London School of Economics and Political Science, l'any 2002.

Master of Science in Foreign Service (especialitat Estudis Asiàtics i Diplomàcia Internacional), Universitat de Georgetown, l'any 2004.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Principals línies d'investigació: relacions internacionals, relació entre actors i ordre.

 

 

Queralt lange, Jahel

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Màster universitari en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: filosofia política contemporània, amb especial atenció a les teories de la distribució de la Justícia (nacional i global), concepcions de responsabilitat, drets humans i desenvolupament econòmic.

 

Ramírez Ludeña, Lorena

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: teoria del dret, interpretació jurídica, desacords en el dret, teoria causal de la referència directa.

 

Solanes Mullor, Joan

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Màster en Dret per la Universitat de Harvard, l'any 2009.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: dret administratiu europeu, separació de poders, disseny institucional, organismes reguladors, processos d'integració supranacional i protecció de drets i llibertats fonamentals.

 

 

Professors visitants

 

Agüero San Juan, Sebastián Alonso

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciat en Ciències Jurídiques i socials per la Universitat Catòlica de Temuco, l’any 2007

Doctor en Dret per la Universitat de Pompeu Fabra, l’any 2015

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret

 

 

Bazzani, Tania

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la seguretat Social

Llicenciada en Dret per la Universitat de Verona, l’any 2003

Doctora en Dret del treball per la Universitat de Verona, l’any 2013

Principals línies d'investigació: dret del Treball.

 

Bocchi, Marco

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

Llicenciat en Dret per la Universitat de Parma, l’any 2012

Doctor en Dret Internacional Públic per la Universitat de Roma, l’any 2018

Principals línies d'investigació: dret constitucional.

 

Capuccio, Laura

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

Llicenciada en Dret per la Universitat, l’any 1999.

Doctora en Dret Constitucional per la Universitat Ferrara (Italia), l’any 2004

Principals línies d'investigació: dret constitucional.

 

Corda, Alessandro

Àrea de coneixement: Criminologia

Llicenciat en Dret per la Universitat de Pavia, l’any 2005

Doctor en Justícia penal, justícia internacional i drets fonamentals per la Universitat de Pavia,  l’any 2011

Principals línies d'investigació: Criminologia

 

Penades Fons, Manuel

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciat en Dret per la Universitat de de Valencia, l’any 2007

Doctor en Dret per la Universitat de Valencia, l’any 2015

Principals línies d'investigació: Dret Comercial Internacional i Resolució de Conflictes.

 

Professors associats

Abegon Novella, Marta

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: efectes dels conflictes armats en els tractats, la protecció dels interessos generals de la comunitat internacional, relacions entre la criminalitat transnacional organitzada i els conflictes armats.

Alastruey Gracia, Raquel

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Principals línies d'investigació: magistratura del Jutjat de Primera Instància, especialista en mediació en l'àmbit civil i resolució de conflictes.

 

Andino López, Juan Antonio

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Doctor en Dret Processal per la Universitat de Barcelona, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: Dret Processal.

 

 

Angles Gistau, Esther

Àrea de coneixement: Penal.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Màster en Criminologia i Execució penal, Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2004.

Màster especialitzat en Dret Penal i Ciències Penals, Universitats de Barcelona i Pompeu Fabra, l’any 2005.

Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, 2013

Principals línies d'investigació: Dret Penal .

 

 

Aparicio Sanz, Adauca

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1982.

Màster universitari en Dret Econòmic per la Universitat de Navarra, 2003.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Ara Triadú, Carlos

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 2009.

JSM per l'Stanford Law School, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: dret concursal (el govern corporatiu de l'empresa en crisi).

 

Arenas Gomez, Miguel

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la seguretat Social

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat Social, Discriminació de gènere.

 

Artigas Porta, Rosa Maria

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993 .

Principals línies d'investigació: Dret de familia.

 

Azagra Malo, Jorge Álvaro

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: dret bancari, concursal, financer i societari.

 

Bagaria Mateos, Eduardo

Àrea de coneixement: Dret Mercantil .

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2004.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

 

Balcells Magrans, Marc

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Graduat en Criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.

Graduat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2012.

Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Màster en Justícia Criminal pel John Jay College, City University de Nova York, l'any 2014.

Certificate Program in International Art Crime and Cultural per l'Heritage Protection Studies, Association for Research into Crimes against Art, l'any 2011.

Doctor en Justícia Criminal per la City University de Nova York, The Graduate Center, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: criminologia, justícia i polítiques penals, estadística i mètodes de recerca.

 

Barberà Gomis, Josep Ramon

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009.

Principals línies d'investigació: federalisme i dret de les autonomies, règim local, medi ambient, domini públic i béns de l'administraci

 

Bassas Pérez, Isabel

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciada en Dret per la Universitat Abad Oliva, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: dret de l'energia, dret financer i tributari.

 

Becerra Briceño, Jesús Luis

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica Andrés Bello, l'any 2003.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: dret penal.

 

Bermúdez Gutíérrez, Jordi

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Ramon Llull, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: dret mercantil.

 

Bernadí i Gil, Francesc Xavier

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Principals línies d'investigació: dret autonòmic, distribució de competències, administració pública i tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Bertomeu Curto, José Francisco

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

 

Bonet Rull, Laia

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: dret autonòmic, responsabilitat administrativa, protecció del medi ambient.

 

Bossacoma Busquets, Pau

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2010.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2014.

Principals línies d'investigació: Dret Administratiu .

 

 

Brugat Carreras, Marc

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, l'any 2000.

Principals línies d'investigació: dret constitucional.

 

Bustos Gisbert, Rafael

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.

Doctor en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: dret autonòmic, dret a la informació i dret parlamentari.

 

Caba Serra, Natalia

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Principals línies d'investigació: dret tributari.

 

Caballero León, Victor

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Principals línies d'investigació: Dret  Mercantil.

 

Cacharro López, María Socorro

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid.

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Principals línies d'investigació: dret administratiu, urbanisme.

 

Calvet Martinez, Elisenda

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2002.

Doctorada en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic.

 

 

Calvo Doblas, María

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.

Principals línies d'investigació: dret laboral.

 

Cano García, Juan

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

 

Cano López, Francisca

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Màster en Sistema Penal i Problemas Socials per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: dret penal.

 

Capseta Castella, Joan

Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Post-grau en Dret Matrimonial per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1998.

Màster en Dret de Família pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’any 2004.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1996.

Principals línies d'investigació: Dret Eclesiàstic.

 

Carceller Guillamet, Albert

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: dret administratiu.

 

Carrillo López, Marc

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: dret constitucional (sistema de drets i llibertats i garanties jurisdiccionals), organització territorial de l'Estat.

 

Castañer Codina, Joaquim

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Principals línies d'investigació: dret mercantil.

 

 

 

Chico Herrera, Ayari

Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social

Llicenciat en Dret per la Universitat de La Laguna l'any 2005.

Principals línies d'investigació: Dret dels treballadors.

 

Ciutad Cura, José Ignacio

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.

Principals línies d'investigació: inspecció.

 

Clotet Miró, Maria Àngels

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.

Principals línies d'investigació: dret internacional públic.

 

 

Cruz Herrero, Olga

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: protecció penal de la propietat intel·lectual.

 

de Solà Blanc, José Luis

Àrea de coneixement: Dret Romà.

Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.

Principals línies d'investigació: dret romà.

 

de Alcázar Viladomiu, Cristina

Àrea de coneixement: Dret Penal

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Di Ciommo, Tiziana

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciada en Dret per la Università Degli Studi di Perugia, de Italia, l'any 2003.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012

Principals línies d'investigació: Dret Processal.

 

 

 

Egea i Fernández, Joan

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.

Principals línies d'investigació: dret de la persona i dret civil català.

 

Elizalde Carranza, Miguel Angel

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Llicenciat en Dret per l'Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (Mèxic), l'any 1998.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional i dret internacional del medi ambient.

 

 

Elvira Benito, David

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

 

 

 

Elvira Benito, David

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Graduat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2001.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

 

Erruz i Seall, Jaume

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1982.

Diplomat en Comunitats Europees per la Universitat de Barcelona, l’any 1985.

Principals línies d'investigació: política territorial i obres públiques, matèria d'aigües.

 

Estrada Rius, Albert

Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: Diputació del General de Catalunya, fiscalitat i aspectes legals de la moneda.

 

Fernandez Bessa, Cristina

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2003.

Màster Sistema Penal i Problemes Socials per la Universitat de Barcelona, l’any 2005.

Doctora en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona, l’any 2016.

Principals línies d'investigació: Criminologia – Dret Penal.

 

 

Fernández del Pozo, Luis

Àrea de coneixement: Dret mercantil

Llicenciat en Dret per la Universitat Pontificia de Comillas ICAE-ICADE, l'any 1985.

Doctor en Dret Mercantil per la Universitat de Barcelona, l’any 1999.

Principals línies d'investigació: Dret mercantil.

 

Fernández Gallego, María Mercedes

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Màster en Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres per la Universitat de Barcelona - ICEA, l'any 2002.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: responsabilitat civil i entitats asseguradores.

 

Fernández López, Maria Antonieta

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: procediment administratiu, urbanisme i dret del medi ambient.

 

Fernández Lozano, Elvira

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: dret administratiu.

 

Ferrer Costa, Maria Teresa

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Catalunya, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Forcadell Escouffier, Albert

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: dret del treball.

 

Gabarró Cistare, Alexandra

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.

Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

 

Galceran Vercher, Marta

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic.

Graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Màster International Politics and Europe de la Universitat de Warwick, l’any 2013.

Principals línies d'investigació: Dret internacional Públic.

 

García Arán, Guillermo Nuño

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Principals línies d'investigació: relacions laborals, processos de negociació col·lectiva, conflictes col·lectius.

 

García Ballestero, José Antonio

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.

Principals línies d'investigació: prestacions de la seguretat social.

 

Garcia de Cal, Jose Luis

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Valladolid, l'any 2008.

Doctor per la Universitat de Valladolid, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Administratiu.

 

 

García Juanatey, Ana

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 2006.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

 

Garganté Petit, Sixto

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.

Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

 

Gil Seaton, Ayllen Susana

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Valparaíso, l’any 2009.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2014.

Principals línies d'investigació: dret processal.

 

Gil Soriano, Alberto

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l’any 2005.

Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de València, l’any 2007.

Doctor en Dret Tributari Europeu per la Universitat de Bolonya, l’any 2009.

Màster en Fiscalitat Internacional i Serveis Financers per la Thomas Jefferson School of Law. San Diego, CA (EUA), l’any 2012.

Principals línies d'investigació: dret tributari.

 

Giménez Aliaga, Marta

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat CEU Cardenal Herrera, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: dret civil, immobiliari i mercantil.

 

Gimenez Binder, Sergi

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Privat.

 

 

Gisbert Sempere, Francesc Josep

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

 

Goena Vives, Maria Beatriz

Àrea de coneixement: Dret Penal

Llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 2009.

Doctora en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Gonzalez Alvarez, Francisco

Àrea de coneixement: .

Llicenciada en Dret per la Universitat de , l'any .

.

Principals línies d'investigació: Dret .

 

 

González de Rivera Serra, Francesc Xavier

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.

Principals línies d'investigació: Dret laboral i de seguretat social.

 

Gonzalez Diaz, Maria Monica

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Oviedo, l'any 1995.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

 

 

González Jiménez, Alberto

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.

Llicenciat en Criminologia per la Universitat Internacional de Catalunya, l'any 2008.

Doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Dret penal i criminologia.

 

Gracia Yebes, Eva

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1993.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social .

 

Hernández Velasco, Montserrat

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Màster en Assessoria Fiscal per el CEF- Centre d’Estudis Financers, l’any 2007.

Màster en desenvolupament personal i lideratge, intel·ligència emocional per la Universitat de Barcelona, l’any 2017.

DEA – Grau de suficiència investigadora per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2006.

Principals línies d'investigació: Dret Financer i Tributari.

 

Hortalà Vallvé, Joan

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1988.

Llicenciat en Dret per la UNED, l'any 1999.

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Principals línies d'investigació: Dret financer i tributari.

 

Huertos Ferrer, Anna M.

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Principals línies d'investigació: Dret de la seguretat social (camp d'aplicació i règims especials, prestacions i protecció per desocupació).

 

Iglesias Torrens, Yasser

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Màster oficial en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.

Màster universitari en Tributació/Assessoria Fiscal per la UDIMA/CEF, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: Dret tributari.

 

Jané i Guasch, Jordi

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Principals línies d'investigació: Dret constitucional, especialment en temes relacionats amb l'estructura territorial de l'Estat i el dret parlamentari.

 

Lamarca i Marquès, Albert

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: dret d'obligacions i contractes, dret civil català i dret de successions.

 

Laraña Cobo, Rafael

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: seguretat social.

 

Lazar, Alexandru George

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, l'any 2008.

Màster uiversitari d'investigació en Ciències Jurídiques per la Universitat Ramon Llull (ESADE), l'any 2012.

Principals línies d'investigació: civil, contractual, internacional privat, societari, mercantil general, M&A, competència i corporate compliance.

 

Lazaro Gaspar, Silvia

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

 

Llobet Aguado, Josep

Àrea de coneixement: Dret Civil.

LLicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers [CEF]

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1992.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Lloveras i Ferrer, Marc-Roger

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: part general, i dret d'obligacions i contractes.

 

Lloveras Lleal, Carlos Ignacio

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: part general, i dret d'obligacions i contractes.

 

Llumà i Ras, Carmina

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: dret administratiu.

 

López Clarós, Pedro J.

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Principals línies d'investigació: dret i seguretat social.

 

López Rodríguez, Daniel

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Principals línies d'investigació: dret mercantil, fusions i adquisicions, reestructuracions, dret internacional, negociació i resolució de conflictes.

 

López Vázquez, Alba

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, l'any 2010

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Lucas Bizarro, Rosa Mª

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1994.

Doctora en Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: Dret Públic.

 

Luna Yerga, Álvaro

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: dret civil.

 

Machuca Menendez, Alvaro

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret i Administració d’Empresa per la Universitat Pontificia Comillas de Madrid, l’any 2009

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

Marin Canalejo, Susana

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i la Seguretat Social.

 

Martí Pico, Natalia

Àrea de coneixement: Dret Mercantil     .

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1995.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

 

 

Martínez-Campillo García, Rafael

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la S.S.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.

Graduat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2013.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la S.S.

 

Martínez Catena, Ana

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2007.

Llicenciada en Criminologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.

Màster Oficial en Recerca en Personalitat i Comportament per la Universitat de Barcelona, l’any 2010.

Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Martinez Portillo, Rafael Antonio

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Carlos III de Madrid, l’any 2013

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Carlos III de Madrid, l’any 2008

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

 

Mercedes Martín, Victor

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any.

Principals línies d'investigació: sectors regulats, arbitratge, reestructuració, insolvència, dret penal econòmic.

 

Miñano González, Evelio

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, l'any 2011.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

Mir i Puig, Carles

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.

Principals línies d'investigació: tècniques de dret penal econòmic.

 

Monill Serra, Antoni Jaume

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Principals línies d'investigació: procediments de gestió i de recaptació tributària.

 

Morales Martínez, Sergi

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: dret civil.

 

Nicholls, Daniel Hywell

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Economia per la Leicester Polytechnic, l'any 1992.

Màster en Estudis Internacionals pel CIDOB, l'any 2008.

Doctor en Ciències Polítiques per la Queen Mary, Universitat de Londres, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

 

Nizzero, Maria

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciada Mediació Lingüística i comunicación Intercultural en Dret per la Università degli Studi di Milano, l’any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

 

Nogueroles Peiro, Nicolás

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1984.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987.

Principals línies d'investigació: dret civil, dret immobiliari.

 

Nuñez Martínez, Mario

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Principals línies d'investigació: Dret Financer i Tributari.

 

Ordoñez Echeverria, Jose Javier

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1996.

Llicenciat en Filosofia per la UNED, l’any 2012.

Principals línies d'investigació: mediació de conflictes, estrangeria.

 

Padrós Amat, Blanca

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: dret internacional privat.

 

Palet Vilaró, Joan

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Principals línies d'investigació: dret del treball i de la seguretat social.

 

Pérez Pablo, Rosa Maria

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.

Principals línies d'investigació: dret administratiu.

 

Pijoan Font, Iu

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: dret administratiu i tributari.

 

Piñeiro Salguero, José Amador

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.

Màster Acadèmic en Dret de la empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2001.

Doctor en Dret Patrimonial per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Planchat Teruel, Luis Maria

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Medicina i Cirugia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2008.

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Quero Arias, Jordi

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: relacions internacionals d'Orient Mitjà, teoria de les relacions internacionals, seguretat i defensa.

 

Ramírez Roquete, Iñigo

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: Dret del comerç i de la contractació.

 

Ramírez Silva, Pablo

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Principals línies d'investigació: Propietat intel·lectual, noves tecnologies.

 

Ramos Martín, Francisco

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.

Màster universitari en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.

Principals línies d'investigació: Dret del treball i de la seguretat social.

 

Raya Plaza, Elena

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1999.

Máster en Derecho de Empresa (M.A.D.E.) en la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2000.

Principals línies d'investigació: Dret Constitucional.

 

Regidor Sanchez, Jorge

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: Dret d'estrangeria i migratori, nacionalitat.

 

Riba Vidal, José

Àrea de coneixement: Dret Processal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.

Principals línies d'investigació: Dret processal.

 

Ripley Soria, Daniel Ignacio

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1993.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: Dret patrimonial: obligacions i contractes i drets reals. Prelació de crèdits i relacions entre el procediment administratiu i d'execució i el procediment d'execució previst a la LEC.

 

Ripoll Sastre, Pere

Àrea de coneixement: Història del Dret.

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona, l’any 2010.

Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012

Doctor en Dret per la  Universitat Pompeu Fabra, l’any2018

Principals línies d'investigació: Història del Dret .

 

 

Rodriguez Perez, Adrià

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic.

Llicenciat en Ciències Polítiques i Gestió Pública  per la  Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.

Màster en Relacions Internacionals Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, l’any 2012.

Doctorat en dret electoral i noves tecnologies per la Universitat Rovira i Virigili, l’any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic.

 

 

Rodríguez Vega, Luis

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1984.

Principals línies d'investigació: Dret constitucional.

 

Rosell Llorens, Mariona

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.

Màster en Filosofia del Dret per la Universitat d'Edimburg, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: cultura digital i societat de la informació, regla de reconeixement, eficàcia i validesa de les normes, teoria del dret i sociologia del dret.

 

Roselló Cardona, Joan

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011

Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.

Principals línies d'investigació: Dret Constitucional. Drets i llibertats Fonamentals. Drets polítics i de participació.

 

Roselló Cherigny, Elena

Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Principals línies d'investigació: desamortització urbana a la Barcelona del segle XIX, codificacions del segle XIX, dret privat del segle XIX i institucions públiques del segle XIX.

 

Ruiz Franco, Aida

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la UNED, l'any 1997.

Principals línies d'investigació: serveis públics del treball i contractació i qualitat del treball.

 

Ruiz García, Juan Antonio

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Principals línies d'investigació: dret civil.

 

Sala Soler, Cristina

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic .

Graduada en Periodisme per la Universitat de Valencia, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Dret  Internacional Públic.

 

Salas Velasco, Anna Cristina

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Principals línies d'investigació: el fet causant a les prestacions de la seguretat social.

 

Salaverria Palanca, Félix

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

 

Sánchez Álvarez, Víctor Manuel

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.

Màster en Dret [LLM] per la Universitat de Manchester, l'any 2004.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Saurina Maspoch, Maria Francisca

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2004.

Màster de Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals de la Escola Internacional de Negocis CETEM, l'any 2005.

Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social

 

Serrano de Nicolás, Ángel

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.

Principals línies d'investigació: Dret civil.

 

Seuba Torreblanca, Joan Carles

Àrea de coneixement: Dret Civil

Llicenciatura en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2001.

Premi Extraordinari de Doctorat, per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2004.

Principals línies d'investigació: responsabilitat civil, dret sanitari, obligacions i contractes.

 

Sierra Romera, Iván

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració, per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Màster en Seguretat Internacional per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) l'any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

 

Simón Altaba, Marc

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

Soria Sorjus, José

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1998.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

Steible, Bettina

Àrea de coneixement: .

Llicenciada en Dret per la Universitat de , l'any .

.

Principals línies d'investigació: Dret .

 

Suárez Puga, Ernesto Alejandro

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Principals línies d'investigació: dret societari, dret concursal i dret d'obligacions.

 

Tagliavinni, Raimon

Àrea de coneixement: Dret Mercantil.

Llicenciat en Dret Empresarial per la Universitat Ramon Llull-ESADE, l'any 2001.

Màster en Dret Mercantil per la Universitat Ramon Llull-ESADE, l’any 2009.

Màster en Administració d’empreses per la Universitat Ramon Llull-ESADE, l’any 2009.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil .

 

Toledo Vasquez, Patsili Elisa

Àrea de coneixement: Dret Penal

Llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Xile, l'any 2003.

Doctora en Dret Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: Dret penal.

 

Torrents Munt, Ramon Eudald

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Màster en Dret Local i Urbanístic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.

Principals línies d'investigació: Dret Administratiu.

 

Trell San Martín, Ángeles

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: dret laboral, mediació, dret processal.

 

Úbeda Hernández, Maria Ana

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliva, l'any 1996.

Màster en dret de la Unió Europea per la Universidad Carlos III de Madrid, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Mercantil.

 

Valentí vidal, Oriol

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Valls Tomas, Andrea

Àrea de coneixement: Dret Penal .

Graduada en Criminologia i Política Criminal, l’any 2004.

Principals línies d'investigació: Criminologia – Dret Penal.

 

Vargas Ovalle, Maria Alejandra

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciada en Dret per la Universitat de los Andes, l'any 2011.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2018.

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Vega Felgueroso, Telma

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social

Llicenciada en Dret per la Universitat de Oviedo, l'any 2002.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: inspecció de treball i seguretat social.

 

Vidal Cardona, Anna Maria

Àrea de coneixement: Dret Internacional

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.

Doctora en Dret Internacional per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.

Principals línies d'investigació: dret de família, internacional i estrangeria.

 

Villaseca Ballesta, Alicia

Àrea de coneixement: .

Llicenciada en Dret per la Universitat de , l'any .

.

Principals línies d'investigació: Dret .

 

Yelamos Bayarri, Estela

Àrea de coneixement: Dret Processal

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.

Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.

Principals línies d'investigació: Dret processal.

 

Zuloaga González, Javier

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.

Principals línies d'investigació: delicte fiscal, procediment tributari.

 

Professor indefinit no fixe

Canalda Criado, Sergio

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social

Llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Carlos III de Madrid.

Màster universitari avançat en  Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: acció sindical transnacional, drets socials a les xarxes globals de producció, negociació col·lectiva transnacional.

De le Court, Alexandre

Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social

Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica).

LLM en Dret Internacional i Europeu per la Universitat d'Aberdeen (Escòcia).

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: dret social europeu, treball precari i estudi comparat de l'estat de benestar.

Professors emèrits

Argullol i Murgadas, Enric

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.

Principals línies d'investigació: organització administrativa, comunitats autònomes, urbanisme, dret d'aigües.

Cuchillo i Foix, Montserrat

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Principals línies d'investigació: règim local, organització administrativa, drets econòmics i socials, medi ambient, consumidors, procediment administratiu, control jurisdiccional.

Investigadors ICREA

Casal Ribas, Elba Paula

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1986.

Doctora en Filosofia Política per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.

Principals línies d'investigació: justícia distributiva, justícia global, drets dels animals, igualtat de gènere, multiculturalisme, implicacions del Darwinisme en ètica i filosofia política.

Olsaretti, Maria Serena

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Política, Filosofía i Economía per el St. John’s College, Universitat d’Oxford, l’any 1994

Master en Filosofia per la Universitat d’Oxford, l’any 1996.

Doctora en Filosofia per la Universitat d’Oxford, l’any 1999.

Principals línies d'investigació: filosofia política i mora, teories de la justicia distributiva, ètica dels mercats, justicia i familia, feminisme, teories de responsabilitat, teories de benestar, teories de la pena, Marxisme i bioética.

Williams, Andrew David

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciat en Filosofia, Política i Economia (B. A. Hons.), Universitat d'Oxford, l'any 1985.

Principals línies d'investigació: filosofia moral i política.

Investigadores Ramón y Cajal

Gheaus, Anca

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Bucarest, l’any 1997

Màster en Ciències Polítiques per la Central European University de Budapest, l’any 1998.

Màster en Filosofia de gènere i cultura, per la Open University, l’any 2000.

Doctora en Filosofia per la Central European University de Budapest, l’any 2005.

Principals línies d'investigació: filosofía del dret i ciències polítiques.

 

Investigadors Marie Curie

Melon, Lela

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Ljubljana, Eslovènia, l'any 2011.

Llicenciada en Gestió per la Universitat de Ljubljana, Eslovènia, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: Dret Civil .

 

Investigadors predoctorals en formació

Batlle Manonelles, Ares

Àrea de coneixement: Dret Penal

LLicenciada en Crimiologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2014.

Màster en Criminologia i Delincuència Juvenil per la Universidad de Castilla la Mancha, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Criminologia i delincuència juvenil.

 

Blanco Correa, Ariadna

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Màster en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Criminologia

 

Borghi, Alice

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

LLicenciada en Filosofia per la Universitat de Milà, l'any 2014.

Màster en Filosofia per la Universitat de Milà, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Democràcia, sobirania, drets, filosofia del dret.

 

Cardona Vallés, Mariona

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Graduada en Dret per Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Màster en International and European Law per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015.

Principals línies d'investigació: dret internacional i estudis jurídics internacionals.

 

Carlos de Oliveira, Ana Carolina

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduada en Dret per la Universidade de Sao Paulo, l'any 2007.

Màster en Criminologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2012.

Principals línies d'investigació: Criminologia

 

Cervantes Valarezo, Andrés Armando

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

Graduat en Dret per la Universidad de especialidades Espíritu Santo de Ecuador, l'any 2015.

Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Sistema Interamericà de Drets Humans, Justícia transicional i Democràcia, dret constitucionals comparat, arbitratge internacional i d'inversió.

 

Correia da Costa, Ana Lucia

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Dret per la Universitat de Coimbra, l’any 2005.

Master’s Degree in Human Rights and Democratisation per l'European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Venice, Italy , l’any 2007.

Màster en Dret per la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro i la Universitat de Girona, l'any 2016

Principals línies d'investigació: dret internacional, drets humans i teoria constitucional.

 

Elizalde Salazar, Idoia

Àrea de coneixement: Dret Civil

Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Graduada en Administració d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Màster universitari en Advocacia per la Universitat de Barcelona, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: dret de danys.

 

Esteve Alguacil, Laura

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Graduada en el Doble Grau en Economia i Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017.

Màster Universitari d’advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2018.

Principals línies d'investigació: Dret Civil.

 

Fontboté Pradilla, Pol

Àrea de coneixement: Dret Constitucional.

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any2013.

Principals línies d'investigació: Dret Constitucional.

 

Garcia Cordoba, Silvina Paloma

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.

Graduada en dret en la Universitat Nacional de Córdoba, Argentina, l’any 2014.

Máster Oficial en Dret de la Empresa i la Contractació per la Universitat Rovira i Virgili, l’any 2017.

Principals línies d'investigació: Dret Financer i tributari.

 

 

Forcada Rubio, Amaia

Àrea de coneixement: Dret Civil

Graduada en Dret per Universitat del País Basc, l’any 2014.

Màster Universitari en Advocacia per la Universiteit van Amsterdam, l’any 2012.

Principals línies d'investigació: dret civil.

 

Garcia de la Torre, Hector

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Màster universitari en Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: dret penal.

 

Garcia Mico, Tomás Gabriel

Àrea de coneixement: Dret Civil.

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Dret Civil – Dret de Danys.

 

Garcia-Perrote Martinez, Ignacio

Àrea de coneixement: Dret Civil .

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Civil – Dret de Danys.

 

 

Giovannini, Giulia

Àrea de coneixement: Dret Civil

Graduada en Dret per la Universitat d'Alacant, l'any 2012.

Màster en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Civil

 

 

Gonzalez-Juliana Muñoz, Alvaro

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciat en Dret per la Universitat de Valladolid, l'any 2012.

Màster en Dret Autonòmic i Local per la Universitat de Córdoba.

Máster en Dret de la Contractació Pública per la Universitat de Castella-La Manxa.

Principals línies d'investigació: Dret Administratiu.

 

Güerri Ferrández, Cristina-Luisa

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2014

Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya , l’any 2015.

Principals línies d'investigació: el personal de vigilància dels centres penitenciaris.

 

Hepford, Kiera Ann

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic.

Llicenciada en Angles i Historia per la University of Rochester de New York, l'any1998.

Principals línies d'investigació:Dret Internacional Públic.

 

Herranz Herrer, Adrian

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Zaragoza, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret .

 

Inostroza, Maria Victoria

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Graduada en Dret per la Universitat de Buenos Aires, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret.

 

 

Latorre Gonzalez, Indira

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Graduada en Dret per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2005.

Especialitzada en Dret Contractual per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2006.

Màster universitari en Dret Administratiu per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2013.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: teoria de la legitimitat, teoria democràtica, rulemaking, millora regulatòria i governança regulatòria.

 

Lojo caribe, Alba

Àrea de coneixement: Filosofia del dret.

Graduada en Dret per la Universitat de Santiago de Compostela, l'any2013 .

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret .

 

Lopez Riba, Jose Maria

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduat en Criminologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2014

Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2015.

Principals línies d'investigació: l'impacte de les identificacions policials en les percepcions i valoracions dels ciutadans/es sobre la policía.

 

Magaña Fernandez, Pablo

Àrea de coneixement: Filosofia del dret.

Graduat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any2016 .

Màster de Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2017.

Principals línies d'investigació: Filosofia del dret .

 

Marciel Pariente, Ruben

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Valladolid, l'any 2014.

Màster universitari en Formació de Professorat per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, l'any 2015.

Màster universitari en Filosofia Política per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Filosofia del dret.

 

Martí Barrachina, Marta

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2014.

Principals línies d'investigació: dret penitenciari, criminología.

 

Martínez Sanromà, Oriol

Àrea de coneixement: Dret Penal

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Dret Penal

 

Mendonça Ildefonso, Mª Julia

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari

Llicenciada en Dret per la Universitat Universitat de Lisboa, l'any 2013.

Màster en Dret Tributari per la Universitat Catòlica Portuguesa, l’any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Financer i Tributari.

 

Montero Piulats, Federico Sebastian

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Graduat en Dret per la Universitat Nacional de Cuyo, l'any 2013 .

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Montes Franceschini, Macarena

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret.

Llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Chile, Santiago de Chile, l'any 2010.

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret.

 

Park Viñas, Alex

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Graduat en Criminologia i Polítiques Públiques de prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Principals línies d'investigació: Criminologia.

 

Pinnow, Clemens

Àrea de coneixement: Filosofia del dret.

Graduat en Dret per Freie Universität Berlin, l'any 2016.

Principals línies d'investigació: Dret Filosofia del dret.

 

Planas Gifra, Laura

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic.

Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic.

 

Portales Gonzalez, Maximiliano

Àrea de coneixement: Dret Penal.

Llicenciat en Dret per la Universitat Adolfo Ibáñez Santiago de Chile, l'any 2011.

Principals línies d'investigació: Dret Penal.

 

Praslickova, Aurelia

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic .

Graduada en Dret per la Paneuropean University Bratislava, l'any 2012 .

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic.

Preller Borquez, Sebastian

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Llicenciat en Dret per la Pontificia Universidad Católica de Chile, l'any 2007.

Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

 

Ramos Romero, Sara

Àrea de coneixement: Dret Administratiu.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 2013.

Màster universitari en Dret per la Universitat d’Alcalà, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: Dret Administratiu.

 

Ruiz Cabello, Ursula

Àrea de coneixement: Dret Penal

Grau en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, l’any 2016.

Màster universitari en Advocacia, Diploma en Dret Penal – Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015.

Máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico Penal, per la Universitat de Barcelona, l’any 2018.

Principals línies d'investigació: Criminologia.

 

Spotorno, Riccardo Maria

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciat en Filosofia per la Università degli estudy di Pavia, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret

 

Investigadors predoctorals en formació – La caixa

Bea Segui, Enric

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.

Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.

Màster en Filosofia Analítica per la Universitat de Barcelona, l'any 2013.

Principals línies d'investigació: la igualtat d'oportunitats i la justícia en l'educació.

 

Investigadors postdoctorals

Torrent Oliva, Ignasi

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2017.

Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

 

Assistents de docència

Lozada Gomez, Marcelo

Àrea de coneixement: Dret Constitucional  .

Graduat en Dret per la Universitat Externado de Colombia, l'any 2018 .

Principals línies d'investigació: Dret Constitucional.

 

Medina Garcia, Maria Camila

Àrea de coneixement: Dret Constitucional  .

Graduat en Dret per la Universitat Externado de Colombia, l'any 2018 .

Principals línies d'investigació: Dret Constitucional.

 

Priego Berezaluce, Marcela

Àrea de coneixement: Dret Constitucional

Llicenciada en Dret per la Universidad de las Américas de Mèxic, l'any 2005

Màster Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Assistents de Recerca

Trifan, Isabella Ana Maria

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Principals línies d'investigació: Filosofia del Dret

 

Investigadors UPF

Valentini, Chiara

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Llicenciada en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 2002.

Doctora en Dret per la Universitat de Pisa, l'any 2006.

Principals línies d'investigació: filosofia del dret, justícia constitucional, argumentació jurídica.

 

Professors convidats

Ballarín Espuña, Montserrat

Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.

Principals línies d'investigació: el finançament local i autonòmic, la col·laboració público-privada i el seu finançament, els procediments tributaris, la col·laboració interadministrativa, l'impost sobre el valor afegit.

 

Bayona Rocamora, Antoni

Àrea de coneixement: Dret Administratiu

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.

Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.

Principals línies d'investigació: dret autonòmic, organització territorial i règim local.