Mesos Correccions en català i en castellà Traduccions a l'anglès
Setembre   91.762

17.386

Octubre

149.054 19.255
Novembre 122.520 20.459
Desembre 137.630 22.400
Gener 169.686 39.903
Febrer 136.092 33.920
Març 108.204 28.313
Abril   98.200 24.650
Maig   95.752 15.900
Juny 180.900 10.200
Juliol 224.707 11.400
Total 1.504.507 243.786