Canal UPF Notícies del campus global Notíficacions del campus global
Usuaris 44* 50 200
Missatges publicats 3.776** 171 per a PDI; 136 per a PAS; 170 per a estudiants, i 97 per a alumni*** 500

* Cada usuari correspon a una unitat, servei o grup de treball, ja que les aplicacions són d'ús col·lectiu per unitats. És a dir, un mateix servei/usuari pot tenir diverses persones que hi publiquen. 

** D'aquests, 2.589 corresponen a missatges publicats a les agendes verticals que hi ha a les entrades dels principals edificis de cada campus.

*** Només es comptabilitzen les publicades centralitzadament per la UCPI