Canal UPF Avisos del campus global
Usuaris* 42 77
Missatges publicats 4.164** 2.555

* Cada usuari correspon a una unitat, servei o grup de treball, ja que les aplicacions són d'ús col·lectiu per unitats. És a dir, un mateix servei/usuari pot tenir diverses persones que hi publiquen. 

** D'aquests, 2.742 corresponen a missatges publicats a les agendes verticals que hi ha a les entrades dels principals edificis de cada campus.