Places de màster 2018-2019

895

Places de doctorat 2018-2019

280

Preinscripcions a màster 2018-2019

2.206*

Preinscripcions a doctorat 2018-2019

480*
Accions presencials  

Sessions informatives a la UPF

7 sessions / 35 assistents

Sessions informatives a fires internacionals

10 sessions / 762 assistents

Fires nacionals

No hem assistit a fires nacionals

Fires internacionals

3.000 estudiants atesos

Fires i ciutats visitades

6 circuits / 9 països / 15 ciutats

Accions no presencials 

 

Visites al portal de màsters (setembre 2017-juliol 2018)

325.295

    Nacionals

187.179

    Internacionals

138.116

Visites al portal de doctorats

34.419

   Nacionals

16.451

   Internacionals

17.968

Mailings

4 mailings/4.000 registres

Sessions informatives online No s'han fet
Enviaments postas universitats partner 75 (1.875 fullets enviats)

Seguidors de Facebook (Postgraus UPF)

Perfil institucional

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

Perfil institucional

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

Perfil institucional
Convenis signats amb agents educatius 0

*Dades previsionals. La cinquena convocatòria de preinscripció tanca el 19 d'agost.