Mesos Correccions en català i en castellà Traduccions a l'anglès
Setembre  92.153

20.500

Octubre

127.964 19.400
Novembre 132.436 28.001
Desembre  81.534 11.321
Gener 131.212 22.800
Febrer 121.493 10.818
Març 120.351 35.600
Abril 168.840 41.650
Maig 143.672 34.240
Juny 150.294 8.619
Juliol 235.109 10.499
Total 1.505.056 220.398