Durant el curs acadèmic 2018-2019 es va reforçar la xarxa sense fils per augmentar la velocitat i la capacitat del sistema en les aules i sales de reunions.

Gràfic 6.54. Evolució de la xarxa sense fils