Aquest curs 2018-2019, la Biblioteca i el Servei d'Informàtica van consolidar la utilització de la web com a eina de suport i de consulta dels seus recursos i serveis. El gestor de continguts Liferay permet crear una web flexible i adaptativa i presentar la informació en fitxes (actualment, 116), que donen informació bàsica de cada servei o recurs i adrecen a la guia d’ús, al gestor d'incidències o a l’aplicació, segons que correspongui. Aquesta estructura en fitxes possibilita reutilitzar la informació en les diferents webs relacionades amb el servei. 

D'altra banda, la web permet consultar la informació sobre espais, bones pràctiques i ordinadors portàtils disponibles. A més, compta amb el cercador UPFinder, que aglutina els continguts del catàleg de la Biblioteca, la Biblioteca digital i l’e-Repositori, que abans s'havien de buscar per separat. 

Aquest curs es va posar èmfasi a personalitzar la tria de recursos per perfils d’usuari (PDI, estudiants i PAS), oferint informació adequada a cada moment del curs acadèmic (per exemple: l'apartat "Prepara't per als exàmens", per als estudiants).

Actualització i millora de les guies BibTIC

Es va actualitzar el disseny de les guies d'acord amb la nova web i es va adequar l'estructura per millorar-ne la usabilitat. També es van crear nous continguts, entre els quals destaquem: 
 
  • Manuals d'informàtica per a aplicacions (ex. MyApps)
  • Guies d'ús dels fons especials de la Biblioteca (ex. Fons Periodístic Jaume Guillamet)

Versió mòbil de la web 

La consulta de la versió per a mòbil i tauleta de la web continua augmentant, fins a un 20,2% d'usuaris (percentatge mitjà), respecte a la versió per a ordinador.