Durant el curs 2018-2019 s'han ofertat un total de 175 assignatures al Programa UPF Sènior. El nombre d'estudiants matriculat ha estat de 152. Entre l'oferta dels diferents estudis de la UPF, els alumnes s'han matriculat a les assignatures següents (93):

 

Nom de l'assignatura Arqueologia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Art Antic i Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Art Contemporani
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Art Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Art del Barroc
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Art del Renaixement
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Art del Renaixement i del Barroc
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Art del Segle XIX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Art dels Segles XVIII i XIX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Art Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Art Primitiu
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Cinema i Literatura
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Correspondències Literàries
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Cultura Clàssica i Tradició Occidental
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Cultura Periodística
Titulació Grau en Periodisme
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Darreres Tendències Artístiques
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Discursos i Tradicions
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Economia Europea
Titulació Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Economia i Democràcia
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Els Arguments Universals
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Enginyeria Software
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Ètica i Filosofia de la Cultura
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Estructura Social
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Estudis de Literatura Alemanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Estudis de Literatura Francesa
Titulació Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Ètica i Filosofia Política
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Filosofia Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Filosofia Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Fisio Gen
Titulació Grau en Medicina
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Fonaments de la Història i la Teoria
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Geografia Humana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Grans Tradicions Religioses
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

5

 

Nom de l'assignatura Història Moderna i Contemporània: Magreb
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Història Antiga
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història Antiga d'Àsia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Història Contemporània I
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'assignatura Història Contemporània II
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història de la Ciència i Cultura
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història del Cinema I
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història del Cinema II
Titulació Grau en Comunicació Audiovisuals
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Història del Segle XX
Titulació Grau en C. Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història dels Gèneres
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Història Econòmica i de l'Empresa
Titulació Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Nombre de crèdits 9
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Història i Cultura d'Àsia Oriental
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història Medieval d'Europa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història Moderna d'Espanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història Moderna d'Europa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Immunologia
Titulació Grau en Medicina
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Criminologia
Titulació Grau en Criminologia
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Història
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Història de les Societats Contemporànies
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Sociologia
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Sociologia
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a l'Economia
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Introducció a les Humanitats Digitals
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Introducció als Estudis Literaris
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Literatura Anglesa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura Catalana Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Literatura de Tradició Europea I
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Literatura Espanyola
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura Europea Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Literatura Grega
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Literatura Eslava
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Llengua i Literatura Llatina II
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura M&C History Latin America
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Opinió Pública
Titulació Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Pensament Antic i Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Pensament Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Pensament i Civilització en el Món Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Pensament Modern
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Pensament Polític Antic i Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Periodisme Cultural
Titulació Grau en Periodisme
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Periodisme Internacional
Titulació Grau en Periodisme
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Política Espanyola i Catalana
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

3

 

Nom de l'assignatura Prehistòria
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats

4

 
Nom de l'assignatura Programació Object
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'assignatura Psicologia
Titulació Grau en Biologia Humana
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'assignatura Psicologia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats

2

 
Nom de l'assignatura Psicosociologia del Consum
Titulació Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'assignatura Relacions Internacionals
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 

Nom de l'assignatura Revolució i Utopia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Sociologia de la Comunicació i Mètodes
Titulació Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Studies in English Literature
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Temes Fonamentals de Filosofia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Temes Història, Cultura i Edat Mitjana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Tendències de la Televisió
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Tendències del Cinema
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Teoria Computacional
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Teoria de la Forma, el Color i la Composició
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Teories Criminològiques
Titulació Grau en Criminologia
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Temes Fonamentals de la Filosofia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'assignatura Tendències del Cinema Contemporani
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3