Durant el curs 2018-2019 es van apagar 41 servidors virtuals gràcies a la migració de serveis al núvol.