El curs 2018-2019 va començar amb la substitució definitiva de l'antic Campus Global. Tot i que aquest canvi tenia moltes implicacions i a diferents nivells, gràcies en gran part a la prova pilot i l'accés simultani que es va preveure durant el curs anterior, el nombre d'incidències va ser mínim i l'acceptació general del nou entorn ha estat molt positiva. Després de la substitució es va continuar treballant per afegir-hi funcionalitats, concretament la possibilitat de personalitzar la visualització dels diferents components de la pàgina i la integració de les notificacions amb Slack, que permetrà a partir del curs vinent enviar notificacions push als dispositius mòbils dels usuaris.

L'entrada en funcionament del nou Campus Global ha implicat també adaptar totes les intranets seguint la mateixa línia gràfica i funcional i, en molts casos, s'ha aprofitat aquesta adaptació per consolidar, ordenar i revisar els continguts conjuntament amb les diferents unitats responsables.

Altres projectes singulars que es van posar en funcionament durant aquest curs són: la web de transformació de l'Àrea Tallers del campus del Poblenou, la nova web del CAU i la nova Guia de l'estudiant, un element fonamental del projecte de transformació digital i de prestació virtual de serveis a l’usuari.