Nombre de grups Figures pròpies UPF AGAUR (SGR 2017) TECNIO
Campus

Grups

Unitats

CER

Grups 
consolidats

Grups 
preconsolidats

Grups 
emergents

Acreditats

Mar

28

6

1

13

1

-

1

Ciutadella

51

2

4

27

4

1

-

Comunicació-Poblenou

50 7

3

21

3

3

3

Total

129

15

8

61

8

4

4