Acompanyament a l'estudiant

Una de les funcions del CLIK és promoure accions per facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguir-ho, s'impulsen projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat.

El CLIK estén també la seva col·laboració al programa de beques salari de la UPF, coordinant l’assignació de tutors de les respectives titulacions als estudiants becats i assegurant el suport i el seguiment durant el seu recorregut acadèmic.

Dins del projecte EDvolució es plantegen nous reptes, més enllà de les activitats lectives, com implementar un programa intensiu de tutories i de mentories, fent créixer tant un programa d’acollida com de preparació per al mercat laboral i afavorir els vincles i les xarxes socials que poden repercutir positivament en el futur professional dels estudiants.

 

Curs d’Introducció a la Universitat

El Curs d’Introducció a la Universitat (CIU) té com a objectiu facilitar la transició i l'adaptació a la universitat dels nous estudiants. S’estructura al voltant de tres eixos competencials: el contextual, el metodològic i el digital (informacional i informàtic). Es duu a terme durant el primer trimestre del curs i s'integra dins del pla d’estudis de cada grau amb l’ajuda d’un coordinador específic i el suport del CLIK.

Les activitats del CLIK d’aquest curs 2018-2019 s’han estructurat al voltant de:

  • Anàlisi de l’evolució de la noció d’adaptació a la universitat, d’acord amb el nou model formatiu del curs.
  • Disseny, desenvolupament, revisió i avaluació dels recursos didàctics i materials educatius a la nova Aula Global, amb la revisió de continguts i generació de materials audiovisuals per a cada un dels mòduls i cerca de recursos, en concret la incorporació d’una guia lingüística inclusiva amb un recull de recursos per al desenvolupament i la millora de les competències expressives a la universitat i un vídeo de suport.
  • Avaluació del Curs d'Introducció a la Universitat en el transcurs del període 2018-2019, amb la generació de l’informe global (2010-2019), i la incorporació de nous ítems de valoració introduïts enguany.

 

Revisió de competències per als plans d'estudis

Aquest curs, el CLIK ha revisat i ha assessorat màsters i graus en relació amb  l'elaboració dels plans d'estudis pel que fa a les competències, els objectius, les accions formatives, les coherències entre avaluació, la metodologia i els resultats d'aprenentatge. També s'ha revisat cada matèria i els apartats de cada màster i grau susceptibles d'acreditar-se.

 

Informació per a processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions

El CLIK intervé en els processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions facilitant als centres informació sobre la formació i els projectes d'innovació docent en què participa el professorat.

 

Programa Margalida Comas

El Programa Margalida Comas és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per millorar la docència i l’aprenentatge a les universitats. Dirigit pel Dr. Josep Eladi Baños, proposa l’ampliació d’espais per al coneixement mutu i l’intercanvi d’experiències, la convocatòria d’ajuts a la recerca i la innovació educativa, així com la creació d’instruments d’avaluació dels models educatius, d’acord amb el coneixement científic actual sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Durant el curs 2018-2019, el Programa ha creat els grups de treball següents en l’àmbit de l’educació superior, en els quals ha participat l’equip del CLIK, juntament amb membres d’altres universitats:

  • Millora de l’avaluació de la qualitat docent del professorat
  • La formació pedagògica inicial del professorat universitari
  • Un nou programa per a la recerca i la innovació docent
  • Creació d’una comunitat educativa a l'entorn de la innovació pedagògica

 

Coordinació entre USQUID i CLIK

En la mateixa línia de cursos anteriors, les USQUID i el CLIK han treballat plegats per millorar la docència a la UPF. Seguint el primer PlaCLIK demanat per totes les unitats, amb el nom d'IMAX, s’ha continuat amb projectes com el HackLab: taller de cocreació d’idees; el projecte de treballs de fi de grau integrats: "InTFGrats", o la recerca sobre els motius per assistir a les classes de la UPF en els diferents graus.  Aquest últim projecte sobre la presencialitat a la UPF dels estudiants ha obtingut 5.000 euros dels ajuts del PlaCLIK i es basa en una recerca qualitativa amb diversos focus group organitzats a les diferents facultats.