Ajuts concedits 2014 2015 2016 2017 2018

Postdoctorals

         

Programa Ramón y Cajal

3

2

13

4 3

Programa Juan de la Cierva (1)

6

10

11

13 8

Programa ICREA

3

2

- 3 4

Programa ICREA Acadèmia

6

11

- 4 6

Programa Beatriu de Pinós

10 11 - 3 7

Junior leader

        4
Predoctorals          

FI

17 19 19 21 24

FPI

20 18 24 27 26

FPU

14 - 9 4 9

PFIS

2 1 - - -

Beques La Caixa (2)

3 1 2 3 7

1 El programa Juan de la Cierva es compon de diversos programes d'ajuts per a la contractació postdoctoral

2 Inclou el programa Inphinit