Redisseny del model educatiu de la UPF

Per respondre als nous reptes del coneixement i l'aprenentatge, la UPF està treballant en un model educatiu que vol oferir a l’estudiant una visió global per enfrontar-se a les professions del futur de manera autònoma i proactiva. Un model que ofereix a la societat professionals altament qualificats, tant en l’àmbit teòric com en el pràctic, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat comunicativa.

EDvolució s’estructura al voltant de sis temes clau i els seus corresponents subtemes:

  1. Identitat UPF
  2. Rol del professorat
  3. Acompanyament a l'estudiant
  4. Arquitectura d’aprenentatge
  5. Espais i recursos
  6. Formats educatius

EDvolució està liderat pel Vicerectorat per a la direcció de projectes d'innovació i el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), i compta amb l'assessorament d'un equip de consultors externs. Hi participen també equips interdisciplinaris integrats per representants de les unitats de coordinació acadèmica, professors, personal d'administració i serveis de la Universitat, i estudiants.

En destaquem l’organització de la Thinkató UPF, una activitat emmarcada dins del projecte EDvolució per recollir les opinions dels estudiants de secundària i batxillerat sobre com ha de ser la universitat del futur. S'ha estructurat en dues fases:

  1. Un videoconcurs, en el qual alumnes de quart d’ESO i de batxillerat van elaborar uns vídeos responent als reptes de l’educació superior que ha de venir.
  2. Els deu vídeos seleccionats van passar a la segona fase, consistent en una jornada al campus de la Ciutadella el 2 de febrer del 2019. Estudiants i joves professionals van participar en proves i en dinàmiques de design thinking, durant les quals van construir un prototip d’universitat del futur.