Durant el curs 2018-2019, el servei de producció multimèdia va continuar mantenint el nivell d'elaboració de vídeos per a la docència, la recerca i per a serveis de la Universitat. A més, va millorar la qualitat dels vídeos introduint elements CGI (Computer Generated Images) a la majoria de les seves peces. Destaquen els augments en la producció de projectes per a la recerca i els destinats a un aprenentage híbrid. 

Concretament es van produir els materials següents: 

  • MOOC: Ética en Salud Pública ¿La Salud Es lo Primero?

  • Dos cursos en línia/MOOC: Las Competencias Digitales (curs ofert per REBIUN) i es va portar a terme l'ampliació de Medicina, Literatura y Cine. 

  • Vuit projectes audiovisuals per a la recerca.

  • 22 projectes audiovisuals per a serveis UPF.

  • Sis projectes per al blended learning.

  • Tres vídeos per ajudar a la gammificació de les assignatures, propiciant entorns d'aprenentatge basats en el joc, com escapes room.