Al llarg del curs han continuat les donacions i les cessions de fons bibliogràfic i documental. Per ordre cronològic es poden destacar les següents:

Josep Fontana
Després de la seva mort, ocorreguda l'agost del 2018, durant el mes de novembre es va completar el trasllat de la seva biblioteca particular, uns 14.000 volums entre fons moderns i d'antiquària, en els àmbits de la història, la filosofia, la literatura, l'economia i la ciència política. També forma part del llegat l'arxiu personal del professor Fontana, equivalent a uns 40 metres lineals de prestatgeria.  

Josep Maria Micó
Donació, el setembre del 2018, de tres facsímils de manuscrits medievals de la Divina Comedia, de Dante. Es tracta d'edicions numerades, de gran format, amb gran qualitat del paper, de l'enquadernació i de les miniatures i caplletres il·luminades que conté.

Tomás Escrivá Peña i Reme Izquierdo Ferrández
Donació, el febrer del 2019, de la col·lecció relligada del diari ABC, dels anys 1936 a 1939 en l'edició publicada a Sevilla.

Mercè Camins
Donació, el febrer del 2019, de més de 500 volums sobre periodisme, comunicació, cinema, teoria de la traducció i literatura.

Jaume Subirana
Donació, el març del 2019, d'uns 300 exemplars, principalment sobre història i cultura de la ciutat de Barcelona. 

Xavier Rubert de Ventós
Donació, l'abril del 2019, de l'arxiu personal del prestigiós filòsof barceloní, format per diferents materials, majoritàriament manuscrits, que ocupen 41 metres lineals de prestatgeria i que es refereix a diferents aspectes i funcions de la seva vida.

Marc Carrillo
Donació, l'abril del 2019, de 550 volums sobre dret constitucional, dret autonòmic i de l’administració local.

Wolfram Hinzen
Donació, l'abril del 2019, de 150 monografies sobre lingüística i traducció.

Marietta Benkö
Donació, el maig del 2019, de 16 volums sobre dret aeri i de l'espai.

Josep Maria Font i Rius
Donació, el juny del 2019, feta pels seus fills, de la biblioteca particular i de l'arxiu de treball d'aquest jurista i historiador del dret català, format per uns 3.500 volums i diferents fitxes i capses de documentació.

Assumpció Estivill Rius
Donació, el juny del 2019, de 450 exemplars de diferents temàtiques, principalment l
iteratura, art, geografia i història.