Psychology & Behavioral Sciences Collection

Base de dades amb accés complet a més de 480 títols de revista de l'àmbit de la psicologia.

Proquest Central

Base de dades multidisciplinària que dóna accés a 39 bases de dades a text complet en tots els àmbits principals, incloent-hi: negocis, salut i medicina, llengua i literatura, ciències socials, educació, ciència i tecnologia, així com títols bàsics en art, història, religió, filosofia i inclou milers de diaris de text complet de tot el món.

Oxford Bibliographies: Linguistics

Bibliografia de recursos temàtics sobre temes acadèmics dins de l’àmbit de la lingüística. Escrit i revisat per experts acadèmics, cada article de la base de dades conté una breu descripció i la bibliografia essencial i actualitzada.

Oxford Research Encyclopedias: Linguistics

Enciclopèdia que conté articles revisats per experts i editats per destacats acadèmics. S’actualitza mensualment i inclou articles de matèries com: lingüística aplicada, morfologia, neurolingüística, pragmàtica, psicolingüística, semàntica, sociolingüística, etc. 

Willey Blackwell companion to Syntax

Eina de referència per als estudis de lingüística teòrica.