Visualització del contingut web

Des d’aquest curs els estudiants de grau, de màster universitari i de doctorat tenen la possibilitat de complementar la seva formació oficial amb un mínor. El mínor és una formació complementària, estructurada i desenvolupada a l’entorn de l’adquisició d’unes competències concretes d’una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels estudis de cada estudiant. A diferència de la formació transversal de lliure elecció, que s’incorpora a l’expedient de l’estudiant en forma de crèdits optatius, el mínor està concebut com un títol propi, al marge de l’expedient. El mínor és un projecte formatiu propi per adaptar-se a un món canviant.

Fins al curs 2017-2018 només els estudiants del programa de Grau Obert podien obtenir un mínor. Amb l’aprovació de la normativa de mínors el curs 2017-2018, els mínors s’han obert aquest curs a tots els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

Durant el curs 2018-2019 s'han ofert els 13 mínors destinats als estudiants de Grau Obert i se n'han creat 11 de nous: 6 en l'àmbit de les humanitats, 3 en l'àmbit de la traducció i les ciències del llenguatge, 1 d'estudis de gènere i 1 en l'àmbit del plurilingüisme.

Hi ha hagut 88 activitats formatives, a les quals majoritàriament s'han matriculat els estudiants de grau.

Aquest curs, a més, s’ha modificat la normativa dels mínors per tal que a partir del curs vinent els puguin obtenir també els Alumni.