La formació transversal de lliure elecció és la formació que els estudiants de la Universitat poden cursar dins de la UPF, en estudis diferents d'aquell en què estan matriculats i que inclou també les assignatures del Trimestre d'Estiu. Aquesta formació complementa la pròpia del pla d'estudis i també aquella que l'estudiant pugui seguir en el marc d'un programa de mobilitat.

Aquesta formació dóna resposta a la voluntat de la Universitat d'oferir als seus estudiants programes flexibles, que permetin adquirir competències i coneixements transdisciplinaris i que els puguin incorporar al seu currículum acadèmic. Les assignatures de formació transversal poden formar part també dels mínors que des d'aquest curs la UPF ofereix als estudiants.

La formació transversal es va iniciar el curs 2016-2017, i al llarg d'aquests cursos l'oferta i el nombre d'assignatures matriculades ha augmentat. El curs 2018-2019 hi ha hagut una oferta de 263 assignatures i 161 matrícules de formació transversal, 67 matrícules més que el curs anterior.